Veflinge:  Forureningssager som den i Veflinge, hvor vandværket gennem fem år har blandet giftigt vand med rent vand, bør ikke komme som lyn fra en klar himmel.

Det mener en af landets førende og prisbelønnede drikkevandseksperter, Walter Brüsch, som gennem 30 år har arbejdet med drikkevand, bl. a. som statsgeolog i  Geus, De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland, og nu er tilknyttet Danmarks Naturfredningsforening som seniorrådgiver.

- Overvågningen af drikkevandet er for mangelfuld, og det er helt unødvendigt. Alle data samles allerede i dag i en central database, Jupiter, hos Geus. Det ligger bare dér uden at blive overvåget. Heller ikke selv om det for eksempel viser overskridelser af grænseværdier for sprøjtegift. Med den samling af data, vi allerede har, er det meget let at overvåge dem og sende dem videre til relevante myndigheder, siger Walter Brüsch.

Han mener, at staten staten bør sikre en sådan overvågning af drikkevandsanalyserne, så  man undgår sager som den i Veflinge, hvor borgerne i årevis jævnligt har været udsat for forurenet drikkevand

 - Når det kan få lov at fortsætte i så mange år, så er der noget grundlæggende galt. Miljøstyrelsen eller staten skal være bedre til at overvåge disse data fra centralt hold, og det er  hverken være dyrt eller besværligt, når alle drikkevandsanalyser løbende sendes til Jupiter-databasen, siger Walter Brüsch.

Han har tidligere gjort opmærksom på, at Bentazon, langt fra er det eneste giftstof i vandet i Veflinge. Der er andre pesticider og nedbrydningsprodukter. Det gælder for eksempel det nu forbudte tilsætningsstof fra benzin MTBE, lige som der også er fundet BAM, et nedbrydningsprodukt fra dichlobenil, samt et nedbrydningsprodukt fra kartoffelmidlet Metalaxyl-M, som i dag er forbudt i Danmark. Disse fund er under grænseværdierne, men findes i boringerne. Han betegner det som en "cocktail af giftstoffer."

- Jeg mener simpelthen ikke, man bør drikke det vand, før Sundhedsstyrelsen har set på det, siger Walter Brüsch. Der findes ingen klare beviser på Bentazons skadelige virkninger, da stoffet kun harværet brugt siden 1972, kun indikationer. Blandt andet er stoffet mistænkt for at give misdannelser hos især drengebørn. 

 

  • Michael Bager

    Af:

    Journalist på avisen Danmark, Jysk Fynske Medier. Uddannet på Danmarks Journalisthøjskole 1983. Eksaminer i sociologi og Danmarkshistorie med forskningsteknik på Institut for Statskundskab, Århus Universitet. Bred erfaring fra flere lokale, regionale og landsdækkende aviser og tv. Har tidligere været blandt andet lokalredaktør på Nordfyn for Fyens Stiftstidende, redaktionschef på Ekstra Bladet og Århus Stiftstidende, politisk redaktør på TV2 Østjylland, sportsjournalist på Det Fri Aktuelt og chefredaktør på magasinet Svømmesport.Forfatter på fire bøger om sport. Tidligere gæsteunderviser på Danmarks Journalisthøjskole og Den Journalistiske Efteruddannelse.

Mere om emnet

Se alle
Giftdebat skal føre noget godt med sig

Giftdebat skal føre noget godt med sig

21
Eksperter: Sprøjtegift i nordfynsk vand skyldes byggefejl

Eksperter: Sprøjtegift i nordfynsk vand skyldes byggefejl

Veflinges giftramte boring er lukket ned

Veflinges giftramte boring er lukket ned