• Veflinge Vandværk har i seks vandprøver siden 2012 overskredet grænseværdien for sprøjtegiften Bentazon uden at informere om problemet.
  • Sammen med Nordfyns Kommune valgte man ikke at informere borgerne for ikke at skabe uro.

Eksperter i drikkevand kalder det dybt problematisk og en sjælden og meget alvorlig sag, når Veflinge Vandværk siden 2012 gentagne gange har overskredet grænseværdierne for et kendt pesticid, uden at der er grebet ind.

Embedslægen skulle have været informeret om de gentagne overskridelser af grænseværdierne, lyder det fra flere eksperter, efter at det er kommet frem, at hverken forbrugere eller embedslæge har været ordentligt informeret om en række fund af sprøjtegiften Bentazon i drikkevandet fra Veflinge Vandværk.

Embedslægen blev senest informeret i 2014, men dengang blev problemet beskrevet som midlertidigt og i gang med at blive løst, men siden er der reelt ikke sket noget som helst.

- Opfylder vandet ikke de kvalitetskrav, der er i bekendtgørelsen, så skal kommunen træffe afgørelse. Kommunalbestyrelsen har en pligt til at reagere. Man kan ikke som kommune bare lade stå til i flere år, siger ledende embedslæge Henrik L. Hansen.

- Jeg mener simpelthen ikke, man bør drikke det vand, før Sundhedsstyrelsen har set på den her cocktail af stoffer, lyder det fra geologisk seniorrådgiver i Danmarks Naturfredningsforening, Walter Brüsch, der har arbejdet med grundvand for GEUS i mere end 30 år.

GEUS er De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland.

Han undrer sig over, hvordan Veflinge Vandværk og Nordfyns Kommune har undladt at informere forbrugerne. I en mail fra kommunens miljø- og teknikafdeling skriver en medarbejder direkte, at man ikke har villet forurolige forbrugerne.

Hverken borgmester Morten Andersen (V) eller teknik- og miljøformand Franz Rohde (K) har tidligere hørt om problemerne på Veflinge Vandværk.

- Jeg har med det samme bedt om en redegørelse fra administrationen, så vi kan komme til bunds i, hvad der er sket. Den regner jeg allerede med at få på et møde i morgen (torsdag, red.). Jeg ville da selv være lidt ængstelig, hvis jeg var forbruger i Veflinge, men om der er grund til denne ængstelighed, det skal vi altså have afklaret, siger Franz Rohde.

  • Af:

  • Af:

    Som nyhedschef er det mit job at igangsætte og prioritere de historier, som vi bringer på fyens.dk og i Fyens Stiftstidende. En sjælden gang imellem får jeg også tid til at komme lidt til tasterne. Jeg er uddannet som journalist i 2000 og har arbejdet som lokal- og nyhedsjournalist frem til foråret 2015, hvor jeg blev nyhedsredaktør på Fyens Stiftstidende. 1. september 2016 tiltrådte jeg jobbet som nyhedschef sammen med to andre kolleger i huset.

Mere om emnet

Se alle
Giftdebat skal føre noget godt med sig

Giftdebat skal føre noget godt med sig

21
Eksperter: Sprøjtegift i nordfynsk vand skyldes byggefejl

Eksperter: Sprøjtegift i nordfynsk vand skyldes byggefejl

Veflinges giftramte boring er lukket ned

Veflinges giftramte boring er lukket ned