Nordfyns Kommunes miljøchef Mette Højby erkender nu, at Veflinge Vandværk har problemer med vandet. Hun har fredag bedt vandværket om at søge bistand til at løse dem.

Fredag formiddag blev der lagt en ny meddelelse på hjemmesiden hos Veflinge Vandværk, hvor man konstaterer, at det er korrekt, at vandværket har problemer med pesticider, men at både Bentazon, MTBE og BAM ligger under grænseværdien i de seneste målinger fra juni 2016.

I meddelelsen fastholder Nordfyns Kommune også, at der ikke er nogen risiko forbundet med at drikke vandet i dag. Den nyeste rapport viser et Bentazon-indhold på 0,051 og et indhold af BAM på 0,023. Til gengæld er der advarsel for både farvetal og colibakterier.

Gift i vandet

I modsætning til colibakterier kan man ikke koge sig ud af problemerne med pesticider og andre giftstoffer.Cocktaileffekten er den effekt som opstår, når forskellige stoffer reagerer med hinanden i en blanding. Den kan være meget vanskelig at vurdere.

Udover en række menneskeskabte kemikalier findes der i alle vandværksboringer i hele landet naturlige giftstoffer fra jorden i varierende mængder.

Det er stoffer som chlorofrom, nikkel og arsen.

 

 

 

 

 

- Jeg har i dag bedt vandværket lægge en ny besked på deres hjemmeside, og så har jeg bedt dem om at søge noget bistand på, hvad det er, de vil gøre ved problemet. Så de vil selvfølgelig arbejde på det nu, siger natur- og miljøchef Mette Højby Petersen.

Hun erkender, at man har et problem med vandkvaliteten i Veflinge.

- Det var ændringer i pumpestrategien i 2012, der betød, at man første gang fandt Bentazon i vandet. Man begyndte at pumpe lidt hårdere på de andre boringer, fordi man havde taget en boring ud, der lå midt i byen. Her fandt man MTBE fra en forurenet grund ved den tidligere benzintank, fortæller Mette Højby Petersen.

MTBE er er tilsætningsstof til benzin, som i dag er forbudt, fordi det viste sig at kunne forårsage visse former for kræft i høje koncentrationer, oplyser Miljøstyrelsen.

Stoffer blev suget ned

- Da man i 2011 og 2012 pumpede hårdere i de tilbageværende boringer, fik man trukket nogle ting ned i magasinerne fra overfladen, som ikke skulle være der. Det er desværre irreversibelt. Det vil sige, at når først de stoffer er der, så kan man ikke få dem væk igen. Jeg har sagt til vandværket i dag, at de skal passe på med at pumpe hårdere på de to rene boringer, for de har sikkert snablen nede i det samme vandmagasin, siger Mette Højby Petersen.

Når kommunerne vurderer vandprøveresultater, gælder det ifølge natur- og miljøchefen kun en bedømmelse af de enkelte stoffer for sig. Man laver ikke en samlet vurdering af de forskellige stoffer.

- Ifølge lovgivningen skal vi konkludere på enkeltstoffer, og så ved vi jo godt med vores faglige viden, at når der er flere stoffer i vandet, så er den ikke helt god. Det er den cocktaileffekt, som du også har skrevet om.

- Men hvis man ved, at man står med en cocktaileffekt, så er det vel kun endnu mere vigtigt, at hvert enkelt stof holder sig under grænseværdien?

- Ja, det er det jo, siger natur- og miljøchefen.

  • Af:

Mere om emnet

Se alle
Giftdebat skal føre noget godt med sig

Giftdebat skal føre noget godt med sig

21
Eksperter: Sprøjtegift i nordfynsk vand skyldes byggefejl

Eksperter: Sprøjtegift i nordfynsk vand skyldes byggefejl

Veflinges giftramte boring er lukket ned

Veflinges giftramte boring er lukket ned