Kysten har gjort et solidt indhug i det nordfynske digelags formue. Den skal fyldes med én mio.kroner årligt i de kommende år
Otterup: Formand for det Nordfynske Kystsikring- og Digelag Bent Dyssemark konstaterede på generalforsamlingen, at lagets katastrofefond på 17-18 millioner kroner er skrumpet ind til en formue på cirka seks millioner kroner. Det er ifølge bestyrelsen alt for lidt til at imødegå nye angreb fra havet i en tid, da klimaændringer står højt på barometeret.

- Vi skal helst op på 17-18 millioner kroner igen. Vi skal bruge cirka to millioner kroner til kystfodring hver andet år og cirka én million kroner til anden kystsikring, fremhævede formanden.

Stor interesse for kysten

Kattegats offensiv på nordkysten har betydet telefonstorm hos bestyrelsen og ikke mindst hos kasserer Mogens Stougaard i de seneste par år.

- Vi har fået rigtig mange henvendelser. Og nu håber vi, at grundejerforeninger vil sortere i henvendelserne fremover, appelerede Bent Dyssemark.
  • Fyens Stiftstidende