Louise Rasmussen, chef for drift i Teknik, Erhverv og Kultur, forklarer her, hvorfor Bogense Havelodsselskab ikke havde ret til partshøring, da kommunen fjernede en parkerings- og vendeplads og gravede en udkørselsvej op.

Hvorfor havde Bogense Havelodsselskab ikke ret til partshøring, da kommunen i sommer fjernede en parkerings- og vendeplads og gravede en udkørselsvej op?

- Havelodsselskabet er ikke part i projektet, og har derfor ikke ret til partshøring. Projektet, der indebærer, at parkeringspladsen ved Nøglehullet fjernes, er i overensstemmelse med lokalplanerne, som er vedtaget med den sædvanlige høringsproces.

Bogense Havelodsselskab mener, at de har fået lov til at bruge Poppelvej som udkørselsvej, da både Bogense Kommune og Fyns Amt har givet tilladelser. Hvorfor har de så ikke ret til en partshøring?

- Kommunen kan som ejer frit råde over sin ejendom, herunder nedlægge sin parkeringsplads, idet der ikke er nogen tinglyst ret til færdsel på arealet. Det er korrekt, at brugerne ikke længere har adgang til Østre Engvej via Poppelvej, men i stedet skal de benytte den tinglyste vejadgang direkte fra deres egen matrikel og ud på Østre Engvej. Kommunen vurderer ikke, at adgangsmulighederne bliver forringede.

Tilbød I at lave en anden udkørsel, mens brugerne ikke kunne komme ud af haven, da udkørselsvejen var blokeret?

- Dagen efter, vi blev bekendt med problemet, lavede vi en midlertidig udkørsel, så brugerne kunne komme ud med deres biler. Herefter har vi været i en konstruktiv dialog med foreningen og har blandt andet etableret en lidt bredere udkørsel ud mod Østre Engvej.

Får kolonihaven parkerings- og vendepladsen tilbage?

- Den offentlige plads, de har brugt som parkerings- og vendeplads, er væk. Men kommunen har etableret en ny parkeringsplads 20 meter fra det tidligere område, som kolonihaveejerne er meget velkomne til at bruge. Der er dog ikke gennemkørsel ind til kolonihaven, men de må gerne parkere med deres bil og trailere.

Vil der så være plads til at vende med trailere?

- Ja, det er et nyt, stort afsætnings- og parkeringsområde ved Bogense Skole, som vi har lavet til busser og biler, så trafikken bliver mere sikker omkring skolen, når børnene skal sættes af og hentes.

Bogense Havelodsselskab har nu valgt at sende en klage til ministeren. Hvad tænker I om det?

- Det har hele tiden været planen, at kolonihaven skulle have en ny udkørsel, og kommunen har søgt en dialog om dette med Havelodsselskabet. Kommunen mener ikke, at den nye udkørsel anses for at være i strid med kolonihaveloven, men det er beboerne ikke enige i, og derfor har de naturligvis ret til at klage over afgørelsen.

 

  • fyens.dk

Mere om emnet

Se alle
Kolonihaveforening klager til ministeren

Kolonihaveforening klager til ministeren