Brems engenes lange nedtur

Ole Runge har på vegne af Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite foreslået amtet, at der gøres noget for at bevare og genskabe engområderne rundt om Bogense.
Foto: Robert Wengler

Brems engenes lange nedtur

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

REGIONPLAN: Danmarks Naturfredningsforening foreslår, at engene sættes i fokus

BOGENSE: Engene omkring Bogense må sikres en bedre fremtid.

Det mener i hvert fald Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite for Bogense/Søndersø.

Herfra har man sendt et forslag til Fyns Amt om at sætte Bogense Kommunes enge i fokus i den nye regionplan, der er på vej. "Så den lange nedtur for engnaturen bremses, og en ny og bedre udvikling sættes i gang", som det hedder i henvendelsen.

Danmarks Naturfredningsforening slår på, at der miljømæssigt ville være store fordele forbundet med at genskabe svundne tiders fugtige enge rundt om Bogense.

- Nitrat fra det intensive landbrug omkring engene ville her kunne afgasse en hel del af det kvælstof, der ellers ville ende i det relativt sårbare, lavvandede farvand mellem Æbelø og Bogense, hedder det i brevet til Fyns Amts Trafik- og Miljøudvalg, der på foreningens vegne er underskrevet af Ole Runge.

Købstad mellem enge

Desuden slår man på, at Bogense vil kunne markesføre sig som "købstaden i engene" og "kommunen med de store naturværdier".

På længere sigt ser naturfredningsforeningen gerne, at der gøres en indsats i forhold til såvel engene øst og vest for byen som for engløkkerne mellem Harritslev og Smidstrup.

I første omgang peger man dog på området Vestre Enge og Lillestrand vest for byen, hvor der i forvejen er pæne rester af de enge, som prægede det gamle kulturlandskab ved indkørslen til byen for et halvt hundrede år siden.

Plejetillæg

Siden har Bogense bys vækst, sommerhusbyggeri på englodder, der er blevet beplantet, jægere der har plantet vildtremiser, og sidst men ikke mindst landbruget, der har afvandet, drænet og oppløjet engene for at dyrke korn, ændret landskabet bag digerne markant.

Naturfredningsforeningen foreslår nu et plejetillæg, der skal gøre det attraktivt ad frivillighedens vej at hæve vandstanden på de laveste områder.

Hjælp til dyr og planter

Det skulle ifølge foreningen være enkelt, idet hele området reguleres af to pumpestationer, og vandet løber i åbne kanaler.

Desuden er vandtrykket et par steder så kraftigt, at vandet presses op som springkilder, hvis man blot hæver afløbsbrøndene få centimeter.

Disse foranstaltninger, der skal hjælpe såvel dyre- som planteliv, forestiller naturfredningsforeningen sig skal foretages i området ud mod Fogense.

- Nær Bogense, hvor bebyggelsen strækker sig ud over pumpet jord, vil det næppe være muligt at hæve vandstanden. Her kunne man i stedet kompensere ved at udgrave et større, fladt vandhul, så vandet igen bliver synligt. Det er naturligvis en forudsætning, at byens vækst ud over engene standser der, hvor den nu er nået til, hedder det i brevet til amtet.

I det egentlige engområde mener naturfredningsforeningen, at bevoksninger og tilgroninger bør fjernes, og at man skal holde op med at gøde. Det vil betyde, at græssende heste og kreaturer kan spredes over et større område til fordel for engenes planteliv.

For folk og fæ

Afgræsning - eller høslet - er imidlertid en forudsætning for, at engene bliver, som de var engang og ikke gror til i småskov.

Området skal dog ikke, hvis det står til Danmarks Naturfredningsforening, alene være forbeholdt de græssende dyr.

Man mener, der bør anlægges et stistystem, der kan bringe borgere og turister tæt på naturværdierne. Det vil sige flere padder, fugle og vilde planter, som naturfredningsforeningen venter vil vende tilbage, hvis de rette forhold genskabes.

Brems engenes lange nedtur

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce