Fire nye flydebroer i Bogense Marina er klar til påske. Kun landgangen mangler

Sejlerne i Bogense Marina er parat til at tage fire nye flydebroer i brug i den kommende sæson.
De nye broer erstatter fire gamle træbroer i den vestlige ende af marinaen. De 40 år gamle broer var i så dårlig stand, at de længe har krævet en udskiftning.

- Entreprenøren er ved at hæfte landgangsbroer på, så de efter planen kan tages i brug til påske, siger kommunens havnefoged Thomas Fløjborg-Lading.

Der bliver ifølge havnefogeden plads til i alt 200 lystbåde ved de fire broer. Og det tyder på, at de er populære blandt sejlerfolket.
- Vi har fået flere henvendelser fra sejlere, som vil have plads ved de nye broer.

Lystsejlerne er i øjeblikket ved at klargøre deres både på land, og i de kommende uger skal marinaens kran på overarbejde for at fylde bassinet med både til en ny sejlsæson. Det drejer sig om cirka 600 både, der skal i vandet.
Fyns største marina med over 700 pladser har i alt 18 træbroer plus kajpladser til de større både.

Oprindelig var det kommunens plan, at udskifte seks af de gamle træbroer med nye flydebroer. Men en licitation afslørede i fjor, at opgaven blev for dyr i forhold til det afsatte beløb. Siden besluttede politikerne at nøjes med at erstatte fire broer i første etape.

  • fyens.dk