Det nyindviede biogas-anlæg ved Særslev var har været foreberedt gennem 15 år.

Da det nye nordfynske biogasanlæg ved Særslev i går, fredag, blev officielt indviet, kunne de tilstedeværende om ikke andet konstatere, at det ikke var en her-og-nu beslutning, der blev ført ud i livet.

Allerede for 15 år siden var landmand Troels Clausen og 10 andre landmænd involveret i planer om et biogasanlæg nord for Søndersø.

Biogassen skulle afsættes hos gartnerier i Otterup. Den plan blev som bekendt droppet og ni år senere afløst af ny placering syd for Bogense.

Det nye anlæg har kostet cirka 170 mio. kroner at opføre. Det kan årligt behandle cirka 300.000 tons biomasse, hvor tre fjerdedele er gylle, mens resten er dybstrøelse og organisk affald fra industrien.

Anlægget beskæftiger tre medarbejdere plus seks fuldtidsansatte chauffører, som henter gyllen og afleverer afgasset gylle retur til landmændene i tankbiler.

  • fyens.dk