Intet er besluttet endnu om den fremtidige struktur for juniorklubberne, forsikrer udvalgsformand Anja Lund Kristensen (V)

Nordfyn: Arbejdet med at ændre strukturen i ungdomsskolen og fritidstilbuddene til elever fra 3. til 6. klasse har været på den politiske dagsorden længe.

I oktober sidste år besluttede det daværende Børne- og Ungeudvalg at udsætte en høring om en ændring på klubområdet. Flertallet ønskede et forslag, der også omfatter ungdomsskolen. Det forslag ligger nu fra administrationen, efter at der er lavet en analyse af hele området.

Analysen blev behandlet på et lukket punkt i det seneste møde i Børne- og Ungeudvalget, fordi den indeholder personoplysninger.

Som ny formand for Børne- og Ungeudvalget har Anja Lund Kristensen (V) overtaget sagen, men hun har ikke været med til drøftelserne der ligger forud:

Hvorfor vil flertallet i Børne- og Ungeudvalget (de fire Venstre-medlemmer) ensrette klubtilbuddet i hele kommunen?

- Der er lavet en analyse på området, fordi der har været nogle problemer, og analysen har vist, hvad der ikke fungerede, og hvad der fungerer godt, og ud fra det har man lavet forslaget. Jeg kender ikke de drøftelser, der ligger forud, men det, jeg kan forholde mig til, er, at nu er det sendt i høring, og så må vi se på høringssvarene.

Forslaget betyder et væsentligt lavere beløb til aktiviteter for børnene i de tre juniorklubber. Hvad er begrundelsen for det?

- Vi har ikke besluttet endnu, hvad der skal ske. Men det er jo ikke fordi, man lukker for de aktiviteter, der har været, og det er stadig med pædagogisk ansættelse.

Men der er lagt op til en ændring i normeringen, så der skal være færre pædagoger.

- Jeg vil gerne slå fast, at der ikke er noget, der er besluttet endnu. Vi skal drøfte de høringssvar, der kommer, før vi kan tage stilling til, hvordan det skal fungere fremadrettet, så jeg har svært ved endnu at sige, hvad der kommer til at ske.

Efter det forslag, der er i høring, skal ændringerne træde i kraft 1. maj, så I får vel travlt?

- Jeg tror ikke, vi skal lægge os fast på, det lige skal være 1. maj, der skal jo også ansættes en ny ungdomsskoleleder, før det kan komme til at fungere, og man skal også have personalet med ind over. Vi skal finde ud af, hvad der giver bedst mening.

  • Rasmussen_Betty_(2015)_032

    Af:

    Jeg er journalist på Fynske Mediers redaktion på Nordfyn. Tidligere har jeg arbejdet som lokaljournalist på Midtfyn og i Assens og endnu tidligere som nyhedsredaktør og redaktionssekretær på Fyens Stiftstidendes hovedredaktion i Odense.

Mere om emnet

Se alle
Juniorklubber: Personale frygter at sammenhæng går tabt

Juniorklubber: Personale frygter at sammenhæng går tabt

1
Læserbrev: Hvad har Nordfyns Kommune gang i?

Læserbrev: Hvad har Nordfyns Kommune gang i?

Forslag: Juniorklubber skal lægges ind under skolerne

Forslag: Juniorklubber skal lægges ind under skolerne