Skole

Børnehaveklassen på Otterup Realskole fylder 50 år. Den var ikke kun byens første, men også det, der reddede skolen fra lukning, mener Karen Margrethe Lindberg, der var skolens første børnehaveklasseleder.

Otterup: - Nu skal du forestille dig, at inde i de to skabe, som du ser i hjørnet, havde vi indrettet en lille købmand og i det andet en damefrisørsalon, siger Karen Margrethe Lindberg, imens vi er lige ved at trykke næserne flade mod ruden.

Vi står i gården på Otterup Realskole, omgivet af skolens yngste elever, der er i gang med at løbe og råbe noget energi af, inden de igen skal ind på skolebænken.

Karen Margrethe Lindberg er født på Nordfyn den 22. juni 1940.Hun var færdiguddannet lærer i 1964 fra Odense Småbørnsseminarium.

Nordfynboen blev gift med Erik Lindberg, som gik bort i 1993.

Sammen fik de fire børn - to døtre og to sønner.

I dag bor Karen Margrethe Lindberg i Otterup Midtby.

Karen Margrethe Lindberg er ved at forklare, hvordan realskolens første børnehaveklasselokale så ud.

Lige nu er det stort set tomt - uden tegn på, at lokalet for 50 år siden blev brugt til leg og eventyrfortælling.

Karen Margrethe Lindberg var børnehaveklassens første leder, og senere blev hun lærer for de yngste klasse. Det blev til et helt arbejdsliv på realskolen.

Risiko for lukning

Da børnehaveklassen den 16. januar 1967 åbnede dørene for den første årgang, stod realskolen i en situation, hvor der var risiko for, at nøglen til skolen måtte drejes om. De yngste klasser havde næsten ingen elever, og børnehaveklassen blev derfor et forsøg på at trække nye elever til skolen. Et forsøg, som ifølge Karen Margrethe Lindberg, viste sig vellykket.

- Det blev muligt for de små børn at komme ind og få en fælles start, og når de så kom i 1. klasse, var de mere parat til at lære. Det, tror jeg, var årsagen til, at forældrene satte deres børn i børnehaveklassen, lyder det fra den 76-årige tidligere lærer.

Den første skoledag stod der otte små elever i lokalet, og inden sommerferien var klasseantallet steget til 14 elever. Det var noget af en forskel fra skolens 1.- og 2. klasse, som på det tidspunkt kun kunne tælle til henholdsvis to og tre elever på klasseliste.

Skrap lærer

Vi har bevæget os indenfor i hovedbygningen og fundet et tomt undervisningslokale. I loftet hænger solsystemet og på den ene væg kan man trække et atlas ned fra loftet.

Det har Karen Margrethe Lindberg gjort mange gange i sit arbejdsliv. Hendes tid med eventyroplæsning og købmandsleg i børnehaveklassen sluttede nemlig tidligt.

- Jeg begyndte hurtigt at savne at lære børnene at regne og skrive, så jeg videregav børnehaveklassen til Kirsten Hansen, som var ansat i Otterup Børnehave, siger hun.

Karen Margrethe Lindberg byttede rollen som børnehaveklasselærer ud med lærerrollen, som hun beholdt indtil, hun i 2000 gik fra arbejdsmarkedet.

I den tid har skolen og lærerrollen ændret sig. Det gælder også børnene.

- De første børn, som jeg havde i børnehaveklassen, var meget generte og lavede ikke så meget larm, fortæller hun.

Men Karen Margrethe Lindberg tilhørte også gruppen af skrappe lærere, mener hun.

- Ja, jeg havde nok ord for at være en skrap lærer. Bare jeg trådte ind, var der stille.

- Og jeg har ellers aldrig gjort børnene noget, som man ellers kunne opleve den gang. Der var det ikke usædvanligt med en lussing, lyder det alvorligt. Hun får dog hurtigt det milde blik tilbage og smiler, da hun fortsætter:

- Men det har jeg aldrig haft brug for.

Lige pludselig banker to små piger på døren ind til lokalet.

Karen Margrethe Lindberg rejser sig og åbner.

Pigerne skal hente en madras, som står i lokalets ene hjørne.

- Nå, skal I sove til middag, lyder det med et smil fra Karen Margrethe Lindberg.

Pigerne forklarer, at de skal bruge den til at sidde og læse på. Karen Margrethe Lindberg smiler igen og lukker døren efter de to elever.

Man fornemmer hurtigt, at selvom hun forlod lærerrollen for 17 år siden, har lærerrollen ikke forladt hende.

- Jeg har altid haft de små eleverne, siger hun, inden hun uddyber:

- De er så impulsive og kommer med nogle fine bemærkninger. Det var dejlige år med at undervise dem, siger hun.

Selvom Karen Margrethe Lindberg ikke længere har sin daglige gang på realskolen, vender hun dog tilbage til skolen én gang hver måned. Nærmere præcist den første fredag i måneden.

- Her har tidligere lærere mulighed for at komme til morgenkaffe på skolen. Der hygger og snakker vi med hinanden og med de nuværende lærere. Det er rigtig hyggeligt, siger hun, inden hun i bedste og mest rutinerede lærerstil, lukker døren til klasselokalet og drejer nøglen rundt.

  • Af: