Mandag den 16. februar:

Nr. Lyndelse Kirke kl. 11.00:

Henning Møller Jensen

Nazarethkirken i Ryslinge kl. 11.00:

Povl Frederik Voigt

Vor Frue Kirke, Nyborg kl. 13.00:

Erling Rasmussen