Kurt Hammer Hansen, Korinth, tidligere Faaborg
Forhenværende grosserer og direktør Kurt Hammer Hansen, Ældrecentret Lykkevalg, Korinth, er efter flere års sygdom død, 75 år.

Kurt Hammer Hansen blev født i Faaborg, hvor hans far, Gerner Hammer Hansen, i 1941 åbnede Sydfyns Papirforsyning i Strandgade. Her blev Kurt Hammer Hansen udlært i 1943.

Efter at have aftjent sin værnepligt blev han ansat ved Olympia Kontormaskiner i Odense. I 1957 vendte han tilbage til fødebyen og fik arbejde i faderens forretning. Da faderen døde i 1966, overtog han forretningen, som han fire år senere flyttede til dens nuværende placering i Mellemgade.

I 1980 købte direktør Poul Erik Køhler halvdelen af aktieposten, og i 1988 solgte Kurt Hammer Hansen resten.

Kurt Hammer Hansen var gennem mange år aktiv i foreningslivet m.v. Han var nogle år formand for Faaborg Handelsstandsforening, var aktiv i Det konservative Folkeparti i Faaborg, medlem af Skatteankenævnet i Faaborg Kommune og formand for Detailhandlerforeningen i Danmark.

Desuden var han i 1966 med til at stifte Lions Club i Faaborg og var således med til at yde en stor humanitær indsats med særlig fokus på U-landene. Endelig var han blandt stifterne af Fultonstiftelsen i Assens.

Kurt Hammer Hansen blev for flere år siden ramt af sygdom og måtte til sidst tage ophold på Ældrecentret Lykkevalg i Korinth.

Afdøde efterlader sin hustru og øvrig familie.