Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Otto Malmmose,

Faaborg

Forhenværende bankdirektør Otto Malmmose, Prices Have Centret. Faaborg, er efter flere års svagelighed død i går, 88 år.

Otto Malmmose var født i Faaborg, hvor hans liv i 50 år var tæt knyttet til den daværende Sydfyns Discontobank, nu Sydbank, og han var en markant personlighed.

Efter endt skolegang blev Otto Malmmose i 1938 ansat som såkaldt pen- og blækhusmedarbejder i banken, hvor han allerede samme år fik en elevstilling. Han var i 1942 udlært som bankassistent. I 1944 rejste han til København og fik ansættelse i et vekslerfirma, men allerede to år senere vendte han tilbage til Faaborg, fordi han fik tilbudt et job som fuldmægtig i banken. Her avancerede han hurtigt og var i 25 år fra 1963 til sin pensionering i foråret 1988 administrerende direktør. Da han startede som elev havde banken en halv snes medarbejdere og en balance på fire mio. kr. og i hans sidste år som chef over 100 medarbejdere og en balance på 1,3 milliarder kroner.

Gennem en menneskealder var Sydfyns Discontobank alene om at være byens bank.

Otto Malmmose fik ikke alene en stor karriere i sin egen bank, men også i bankverdenen på landsplan. Han var i mange år formand for Provinsbankforeningen og medlem af bestyrelserne for Den Danske Bankforening og Provinsbankernes Reallånefond.

Sideløbende med arbejdet i banken var Otto Malmmose særdeles aktiv i partiet Venstre. Han markerede sig tidligt inden for partiets ungdomsorganisation, VU, hvor han blev medlem af landsledelsen. Senere blev han formand for Det fynske Venstre og var gennem flere år folketingskandidat i Svendborg-kredsen. Hertil kommer, at han i perioden 1960-1974 var medlem af Faaborg Byråd og i den sidste valgperiode, 1970-74, var viceborgmester. Efter sin udtræden af byrådet fortsatte han med organisatorisk arbejde i den lokale vælgerforening.

Da Otto Malmmose forlod banken, trak han sig tilbage til en pensionstilværelse. Det var et meget stort tab for ham, at hans elskede hustru, Anna Malmmose, døde for omkring 15 år siden. Han fortsatte med at bo i egen bolig i Nørregade 6, inden han i november 2007 flyttede ind på Prices Have Centret.

Otto Malmmose efterlader sønnen Jens, der bor i Svendborg, døtrene Kirsten og Janne, der bor i henholdsvis Juelsminde og København, seks børnebørn og seks oldebørn.

Bent Ove Andersen,

Gislev

Bent Ove Andersen, Gislev, er død, 78 år. Han var født i Tved, men familien flyttede, så han havde en del af sin barndom og sin skolegang i Gudbjerg.

Efter skoletiden kom han i lære i den lokale brugs, men der fandt han ud af, at det ikke var det rigtige arbejde, han havde valgt.

Under aftjeningen af sin værnepligt blev Bent Ove Andersen befalingsmand og var en periode udstationeret i Tyskland.

Efter sin soldatertid tog han uddannelse som frisør i Svendborg, og han virkede en tid som sælger af frisørartikler.

I 1965 blev Bent Ove Andersen gift med Gerda Johanne Andersen. De bosatte sig først i Svendborg, men flyttede senere i en kortere periode til Oure. Derefter flyttede familien til Gislev, hvor han startede sin egen frisørsalon.

I begyndelsen af halvfjerdserne flyttede familien til Kværndrup, og her arbejdede han som ejendomshandler. Fem år senere skiftede familien bopæl til Svendborg.

Efter nogle år i Svendborg vendte Bent Ove Andersen med familien tilbage til Gislev. Her boede de, indtil de i begyndelsen af firserne flyttede til Tved, hvor Bent O. Andersen havde Tved Ejendomshandel. Da han nåede pensionsalderen, stoppede han med sit arbejdsliv, og for fire år siden flyttede Gerda og Bent Ove Andersen tilbage til Gislev igen.

I 2007 mistede Bent Ove Andersen sin kone, men blev boende i huset.

Bent Ove Andersen efterlader en søn.

Alfred Hassenkam Rasmussen, Faldsled

Forhenværende driftsleder Alfred Hassenkam Rasmussen, Strandparken, Faldsled, er død, 64 år.

Alfred Hassenkam Rasmussen stammede fra Gærup, hvor hans far var smedemester. Han blev selv i 1967 udlært som maskinarbejder på Faaborg Jernstøberi og uddannede sig senere på Odense Tekniske Skole til driftsleder. Han var i otte år ansat på Frankfri Betonvarer og var senere driftsteknikker i byggebranchen og stod også selv for opførelse af huse. I 1990 blev han inspektør i Herregaardscentret i Faaborg, men måtte senere forlade arbejdsmarkedet på grund af sygdom.

Han var i et par år formand for Faldsled Sejlklub og underviste børn i sejlads med optimistjoller.

Foruden sin hustru, Rita Hovgaard Rasmussen, som han blev viet til i 1968 i Faaborg Kirke, efterlader afdøde en datter, en søn og børnebørn.

Henriette Levin,

Faaborg

Forhenværende fuldmægtig Henriette Levin, Prices Have Centret, Faaborg, er død, 94 år. Henriette Levin stammede fra Faaborg, hvor hendes far, Herman Levin, var slagtermester. Bortset fra et enkelt år i København boede hun hele sit liv i Faaborg. Hun var gennem mange år en værdsat og pligtopfyldende medarbejder i Faaborg Kommunes socialforvaltning. Som ung spillede hun tennis, mens fritidsinteresserne senere blev bl.a. bridge og rejser til mange europæiske lande.

Mens hendes forældre levede, passede og plejede hun dem på deres ældre dage. Senere fik hun egen bolig, inden hun senere kom på plejehjemmet Gl. Møllegård i Horne. Efter dets lukning kom hun til Ældrecentret Tømmergården og til sidst på Prices Have Centret.

Henriette Levin var ugift, men efterlader en bror, der bor i USA og øvrig familie.

John Vestergaard,

Glamsbjerg

Forhenværende træskofabrikant og direktør John Vestergaard, Teglværksvej, Glamsbjerg, er pludselig død, 64 år.

Afdøde efterlader sin hustru, Marianne Vestergaard, og øvrig familie.

Helga M. K. Jensen,

Haarby

Helga M. K. Jensen, Haarby, tidligere Turup, er død, 74 år.

Afdøde efterlader sin mand, Hans Jensen, børn, børnebørn og oldebørn.

Bjarne Nielsen,

Nyborg

Økonomichef Bjarne Nielsen, Gudrunsvej, Nyborg, er efter lang tids alvorlig sygdom død på Hospice Fyn, 66 år.

Til fritidsinteresserne hørte rejser sammen med hustruen, Hanne-Marie Holm Bang, aktiviteter i Lions Club Nyborg og tennis i Nyborg Tennisklub, hvor han var kasserer.

Foruden sin hustru efterlader afdøde børn og børnebørn.

Grethe Rasmussen,

Brobyværk

Grethe Rasmussen, Brobyværk, er død, 94 år.

Bisættelsen har fundet sted.

Erna Petersen,

Brobyværk

Erna Petersen, Bøgebjergvej, Brobyværk, er død, 84 år.

Hun efterlader sin mand, Erik Petersen, og øvrig familie.

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce