Mandag den 22. december:
Refsvindinge Kirke kl. 11.00:

Erik Mikkelsen

Kerteminde Sognekirke kl. 12.00:

Annelise Harpsøe Poulsen

Margrethe-Kapellet, Holbæk kl. 12.00:

Kim Thunberg Kofoed

Middelfart Kirke kl. 13.00:

Kurt L. Hansen