Fredag den 19. december:
Kirkegårdskapellet, Hjallese kl. 11.00: Helge Roland Storm

Sørup Kirke kl. 12.00:

Niels Sture Cederberg

Køng Kirke kl. 12.00:

Annelise Andreassen

Vor Frelsers Kirke, Odense kl. 13.00: Sanny Engsvang

Vejle Kirke kl. 13.00:

Ane Marie Lohmann Clausen

Haastrup Kirke kl. 13.00:

Johanne Marie Christoffersen

Højby Kirke kl. 13.00:

Carsten Christiansen

Fredens Kirke, Odense kl. 14.00:

Gunnar Madsen

Vor Frue Kirke, Nyborg kl. 14.00: Gunner Steno Hansen

Rønninge Kirke kl. 14.00:

Edvard Stüker Hansen