foto i repro

Murersvend Hans Jørgen Mortensen, Vindeby Enghavevej 5, Tåsinge, fylder tirsdag d. 24. juli 60 år. Fødselaren er hjemme på dagen.