Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Ejvind Juul Andersen, Aabyskov

Ejvind Juul Andersen, Aabyskov, er død, 83 år.

Han var født og opvokset i Aabyskov og levede der stort set hele sit liv. Som kun 14-årig kom Ejvind Juul Andersen ud at tjene på gårdene, men senere tog han en uddannelse som smed og arbejdede som sådan til sin pension, en årrække på Svendborg Værft og nogle år på Lindøværftet. Før sin pension var han ansat på Teknisk Skole.

I 1950 blev han gift med Grethe Juul Andersen, som han mistede i 1984.

Ejvind Juul Andersen havde et lyst sind og var meget udadvendt. Han fulgte levende i tingene omkring sig, nød at snakke med andre mennesker og være en del af lokalsamfundet.

Ejvind Juul Andersen efterlader en datter og et barnebarn.

Harry Johannesen, tidligere Marstal

Harry Johannesen, Jyderup, Sjælland, er død, ganske kort tid efter, at han og hans hustru er flyttet fra Møllevejen 5, Marstal.

Harry Johannesen er oprindeligt uddannet bager fra Roskilde, hvor han blev gift med økonomaen Dorte.

Ægteparret flyttede til Marstal i 1960, hvor de fik stillingen som ledere at det nye 4 maj kollegium. De faldt godt til i Marstal og blev anerkendt som et meget dygtigt værtspar med fint styr på tingene både ude og i køkkenet. De var meget gode til at omgås navigatørerne, som var på fuld kost dengang. Ligeledes blev de halvårlige eksamensmiddage serveret på kollegiet, hvilket værtsparret altid havde megen ære af.

Da pensionsalderen indtraf, flyttede ægteparret til København, hvor de boede i et par år. Derefter gik turen tilbage til Ærø, hvor de købte hus på Møllevejen, efter at Dorte Johannesen havde været ude for en alvorlig trafikulykke.

Harry Johannesen var kendt som en stilfærdig, men myndig leder af kollegiet. Han var meget afholdt, både på sit arbejde og privat.

For et par måneder siden flyttede ægteparret til Jyderup på Sjælland for at være i nærheden af familien. Harry Johannesen efterlader sin hustru, tre børn, fire børnebørn og tre oldebørn. Bisættelsen har fundet sted.

Povl Bendix Knudsen, Sdr. Nærå

Povl Bendix Knudsen, Sdr. Nærå, er død, 69 år.

Povl Bendix Knudsen var født og opvokset i Måre, Herrested sogn.

Efter folkeskolen gik han på Midtfyns Præliminærkursus i Ringe. Derefter blev han uddannet som journalist på Faaborg Folketidende, som hørte under Svendborg Avis. Senere var han på Næstved Tidende. Sin værnepligt aftjente han ved artilleriet i Holbæk. Han blev derefter journalist ved Morsø Folkeblad, Middelfart Venstreblad og ved Vestkysten i Esbjerg. Herfra blev han af daværende forstander Helge Skov hentet til Askov som højskolelærer. Foruden skolearbejdet blev han også redaktør af Højskolebladet. Han fik efterhånden en del tillidshverv, bl. a. bestyrelsesmedlem i Kirkeligt Samfund. Politisk tilhørte han Det radikale Venstre, og var en tid med i byrådet i Vejen Kommune, bestyrelsesmedlem i Ribe Amtskommune og i amtets sociale ankenævn.

Povl Bendix Knudsen var i en længere årrække landsmødevalgt medlem af Dat radikale Venstres hovedbestyrelse, hvor han gjorde en meget aktiv indsats.

Senere blev han præst, først i et sogn ved Esbjerg og havde også nogle vikariater på Fyn. Han nåede tillige at blive præst på Færøerne.

Sine sidste år boede han i Tarup ved Sdr. Nærå.

Livet igennem var han et naturmenneske. Han færdedes meget i naturen, kendte navnene på de vilde planter, og fulgte levende med i fuglenes liv og færden.

Den danske natur og den danske historie var to af hans store interesseområder.

Povl Bendix Knudsen efterlader sig fire døtre og syv børnebørn.

Rasmus Verner Pedersen, Horne

Forhenværende gårdejer Rasmus Verner Pedersen, Sinebjergvej 25, Bjerne ved Horne, er efter nogen tids sygdom død i sit hjem, 82 år.

Rasmus Verner Pedersen blev født på Geskemosegård i Vænget ved Horne.

Efter endt skolegang havde han et ønske om at blive kunstmaler, men det satte hans far en stopper for. I stedet kom han i lære som kommis hos daværende købmand Holger Andersen i Øster Hæsinge. Her var han i ti år frem til 1952, hvor han vendte hjem til fødegården i Præstegårdsgyden. Det var oprindelig meningen, at hans lillebror skulle overtage gården, men han blev dræbt under Anden Verdenskrig, hvilket livet igennem vedblev at være en stor sorg for Rasmus Verner Pedersen.

Året efter hjemkomsten blev han gift med Edel Pedersen. På det tidspunkt var gården et alsidigt landbrug på 38 tdr. land, og husdyrholdet bestod bl.a. af køer og svin. Rasmus Verner Pedersen var ikke interesseret i at være »almindelig« landmand, hvorfor han begyndte med pyntegrønt og juletræer, som gennem årene udviklede sig til en meget stor produktion. Samtidig blev der købt og forpagtet yderligere jord.

De første 22 år boede Rasmus Verner Pedersens forældre fortsat på gården, som han og Edel først overtog officielt i 1965. I 1979 overtog sønnen Niels Peder Pedersen halvdelen af ejendommen og for omkring 15 år siden den resterende halvdel. Derefter flyttede Rasmus Verner og Edel til en villa på Sinebjergvej i Bjerne, men han fortsatte dagligt med at hjælpe til på gården, så længe kræfterne slog til.

Rasmus Verner fik ikke realiseret drømmen om at blive professionel kunstmaler, men havde gennem hele livet maleriet som hobby, og mange af hans landskabsmalerier og dyrebilleder m.v. hænger nu i de forskellige familiemedlemmers hjem. Han ønskede ikke at sælge nogle af sine værker.

Derudover var jagt og ikke mindst skydning på bane Rasmus Verner Pedersens helt store fritidsinteresse. Han var selv en særdeles dygtig skytte, der opnåede gode resultater på både lokalt, fyns- og landsplan og først stoppede som aktiv for et par år siden, da øjnene blev for dårlige til at se skydeskiven.

Rasmus Verner Pedersen var for mange år siden med til at genstarte Horne Skytteforening, var i nogle år medlem af bestyrelsen og en særdeles aktiv hjælper i foreningen. Hertil kommer, at han i godt en halv snes år var formand for 3. Hovedkreds og var med til at opføre Skyttecentret på Telemarken i Faaborg. Det var en stor glæde for Rasmus Verner Pedersen, at hans børn og børnebørn også dyrkede skydning. Han var f.eks. med rette stolt, da den nævnte søn i 1984 deltog i OL, og et barnebarn få dage før Rasmus Verner Pedersens død blev dansk mester og kunne præsentere de flotte pokaler ved farfaderens sygeseng. Han blev for omkring to år siden udnævnt til æresmedlem af Horne Skytteforening.

Familien og dens trivsel var et og alt for Rasmus Verner Pedersen, der var ægte hornebo og hurtigt led af hjemve, hvis han kom for langt væk fra Horne Land.

Foruden sin hustru og sønnen Niels Peder Pedersen efterlader han to døtre, Hanne og Kirsten, der er henholdsvis forretningsindehaver i Faaborg og skoleinspektør i Humble, svigerbørn og fem børnebørn.

Elly Angroma Greve,

Faaborg

Forhenværende rengøringsassistent Elly A. Greve, Brevikvej, Faaborg, er efter kort tids sygdom død, 69 år.

Hun stammede fra Ubberud Sogn ved Odense, men var siden giftermålet med sømand Bent Greve i 1958 bosat i Faaborg-området, de seneste mange år på Brevikvej.

Elly Greve var i 33 år en værdsat og pligtopfyldende rengøringsassistent på Faaborg Sundskole. Hun var en meget kreativ kvinde, så fritiden blev især brugt til håndarbejde af forskellig slags.

Foruden sin mand efterlader afdøde en datter og en søn, der begge er bosat i Faaborg-området.

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce