VIA University College, Århus:

Pernille Louise Mørkeberg Knudsen, Dræby, er dimitteret som bioanalytiker.