I dag holdes der nytårskur i Christian den VII’s Palæ på Amalienborg. Her modtager regentparret Højesterets dommere og Den Kongelige Livgardes og Gardehusarregimentets vagtgående officerskorps i kur. Kronprinsparret er også til stede. Senere begynder nytårskuren på Christiansborg Slot. Her vil regentparret modtage det diplomatiske korps i kur.