Forhenværende rådmand i Århus Kommune Jens Arbjerg Pedersen har fået Ældrerådenes Hæderspris 2009. Jens Arbjerg Pedersen har været rådmand for socialforvaltningen i Århus gennem 22 år og formand for Sammenslutningen af sociale udvalg i 12 år.