To ud af tre borgere over 60 år deltog i seniorrådsvalget den 21. november. Men stemmeprocenten kunne have været endnu højere, hvis kommunen var gået helhjertet til opgaven, hævder det afgående seniorråd. Kritikken kommer bag på valggeneral. Han erkender dog, at der begået fejl undervejs.

Nyborg: For første gang kunne alle borgere over 60 år i Nyborg Kommune afgive deres stemme til seniorrådet, når de alligevel var mødt frem for at tage del i kommunalvalget den 21. november.

Effekten udeblev ikke. I forhold til 2013 steg stemmeandelen fra 44 til knap 67 procent - en stigning på cirka 50 procent. Alligevel kritiserer seniorrådet nu kommunens håndtering af valget.

- Vi mener, at stemmeprocenten kunne have været endnu højere, måske helt op til 75 procent, hvis kommunens administration var gået mere helhjertet ind i planlægningen, lyder det fra seniorrådsformand Kurt Klein Taanquist.

Medlemmerne af det afgående seniorråd mødtes en sidste gang onsdag for at evaluere valget, og her var der enighed om, at kommunen ikke har prioriteret seniorerne på lige fod med det "rigtige" valg.

Der blev ikke, som ved valget i 2013, bragt annoncer i Lokalavisen med billeder af alle de opstillede. Heller ikke på valgstederne var der opslag med information om kandidaterne. Som en konsekvens af den manglende information måtte de mange frivillige, som seniorrådet selv havde skaffet til at sidde ved valgbordene, svare på utallige spørgsmål.

Til besvær og irritation

Bedre blev det ikke af, at stemmesedlerne var fortrykt med ordet "ældrerådsvalg", selv om det har taget navneforandring til seniorrådet. Eller at man havde glemt at tage højde for, at enkelte steder var opstillet flere valgborde, mens der udelukkende stod "bord 1" i de breve, der blev sendt ud.

- Så sent som i dag (fredag, red.) har jeg talt med en person, der simpelt hen opgav af afgive sin stemme i Nyborghallen, fordi han ikke kunne få at vide, hvor han skulle gå hen. Da han endelig fandt ud af, at valget til seniorrådet foregik i et tilstødende lokale, var køen så lang, at han tog hjem i stedet. Tilsvarende da man havde indkaldt de frivillige til et møde på rådhuset, foregik det i lokale med plads til 25 personer, selv om man vidste, at der ville møde 75 op. Der var heller ikke afsat tid nok til spørgsmål. Vi sidder tilbage med følelsen af at have været til besvær og irritation, forklarer Kurt Klein Taanquist.

Han håber, at de mange kritikpunkter vil blive taget alvorligt, så man undgår en gentagelse om fire år.

Ressourcer nok

Den massive kritik kommer bag på den valgansvarlige, Karsten Danielsen, der til daglig er ansat i borgerservice.

- Noget af det kan jeg godt følge dem i, mens andet er helt nyt for mig. Seniorrådsvalget er blevet prioriteret lige så højt som kommunalvalget, og selv om det var en ny opgave for borgerservice, så har vi haft de ressourcer, der skulle til. Jeg har ikke hørt det omtalt tidligere, heller ikke på selve dagen, at de skulle have følt sig til besvær. Men jeg er selvfølgelig ked af, at de har fået den opfattelse, siger han.

Ifølge Karsten Danielsen vil seniorrådets bemærkninger indgå i den samlede evaluering af valgene, der skal finde sted i næste uge. Han erkender, at der er begået fejl undervejs, som man skal lære af. For eksempel den manglende information om valgbordene på Bastionen og i Nyborghallen. Det blev dog løst på stedet.

Til gengæld var de manglende billeder i annoncen ikke en fejl. Det skyldes en beslutning taget fra centralt hold, forklarer han. Tilsvarende var det ikke en fejl, at der stod "ældrerådsvalg" på stemmesedlen. Det er nemlig lovbestemt.

Der blev i alt afgivet 472 blanke stemmer ved seniorrådsvalget den 21. november. Seniorrådet foreslår selv, at man op til valget om fire år afholder et informationsmøde, hvor de enkelte kandidater får mulighed for at fortælle om sig selv.

  • Journalist portræt

    Af:

    Jeg er lokalredaktør på Fyens Stiftstidende i Nyborg samt redaktør på Lokalavisen Nyborg. Privat bor jeg sammen med min familie i Nyborg by, ikke langt fra redaktionen. Og så har jeg lige rundet de 40 år. Jeg blev uddannet journalist i 2004. Forinden havde jeg taget en bachelor-grad i statskundskab ved Aarhus Universitet.