Torsdag den 1. juni:

 

Devi Hansen, Svendborg Kirkegårdskapel kl. 10.00.

Michael Wiid Jakobsen, Thurø Kirke kl. 11.00.

Ruth Bisgaard, Fredens Kirke, Svendborg kl. 12.30.

Dorte Guldbrandt, Otterup Kirke kl. 13.00.

John Nørgaard, Middelfart Kirke kl. 13.00.

Henry Nielsen, Bogense Kirke kl. 14.00.

Meta Rasmussen, Søndersø Kirke kl. 14.00.