To forskere fra Syddansk Universitet har i samarbejde med en forsker fra Aarhus Universitet modtaget penge til forskningsprojekt. Lektor cand.scient., ph.d., Jan Bert Gramsbergen fra Institut for Medicinsk Biologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet, professor Lars Porskjær Christensen fra Institut for Kemi-, Bio- og Miljøteknologi, Det Tekniske Fakultet, Syddansk Universitet og seniorforsker Karen Koefoed Petersen fra Institut for Havebrugsproduktion, Aarhus Universitet, Årslev, har modtaget 2,5 mio. kroner fra VELUX FONDEN til et 3-årigt forskningsprojekt.