Overlæge med meninger


Overlæge med meninger

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

60 år: Mogens Hüttel er formand for Overlægerådet ved Odense Universitetshospital og tager gerne del i debatten om sundhedsvæsenet

Allerede tidligt lå det klart for overlæge Mogens Stubkjær Hüttel, Tesdorpfsvej 47, Odense C, at han ville være læge. En alvorlig infektionssygdom medførte, at han som barn måtte tilbringe lange perioder på hospital, og miljøet indfangede ham i en grad, at det gav lysten til som voksen at hjælpe andre.

Sådan kom det også til at gå. Når Mogens Hüttel lørdag fylder 60 år, kan han se tilbage på en tilværelse, hvor netop hjælpen til patienterne har været og er prioriteret højt. Dog et stykke fra en slags Florence Nightingale-syndrom. Det nærmest forbyder hans sans for realiteter.

Mogens Hüttel kan først og fremmest kaldes for patienternes mand. Samtidig er han kendt for at se ganske kontant på det offentlige sundhedsvæsens opgaver og muligheder, og han tager gerne del i debatten.

Han har for vane at sige sin mening uden omsvøb, og det giver selvsagt ekstra vægt, at han i en årrække har kunnet udtale sig som formand for Overlægerådet ved Odense Universitetshospital. Kollegernes tillid forpligter, og Mogens Hüttel holder sig ikke tilbage i bestræbelserne på at varetage deres og dermed universitetshospitalets interesser i bredt perspektiv.

Ofte går det ud over de politikere, som i den sidste ende sidder med ansvaret, fordi de fastlægger de økonomiske rammer. Han er langt fra mundlam, og til et af Mogens Hüttels standardkrav hører, at politikerne må tage stilling til, hvad samfundet egentlig har råd til at bruge på sundhedsvæsenet.

Med et moderne udtryk finder Mogens Hüttel det nødvendigt med value for money. For eksempel tror han ikke på, at ventelisterne kan udryddes inden for en tålelig økonomisk ramme, og derfor må politikerne træffe nogle valg.

Iden forbindelse er han ikke imponeret over, hvad han kalder lunkne politikere. De snakker om ventelister, tal og måneder uden at komme med deres bud på bærbare løsninger

Selv har Mogens Hüttel ikke svar på de mange spørgsmål. Han kan blot konstatere udviklingen og reagere på den. Og det gør han med et sjældent svigtende temperament. Hans facon betyder, at han gerne taler i overskrifter, og det fænger i medierne.

Af og til betyder hans synspunkter, at han må stille op til øretæver. Dem tager han med en ophøjet ro, der af nogle - gerne modstandere - opfattes som arrogance. For Mogens Hüttel er det vigtigste, at budskabet går ind. Ellers er der ingen grund til at ytre sig.

Barndommens tanker om en fremtid i hvid kittel modnedes i Hedensted, hvor Mogens Hüttel stammer fra. Han læste medicin ved universitet i Århus og tog embedseksamen i 1973.

Som nybagt læge fattede Mogens Hüttel hurtigt interesse for specialet anæstesiologi. Det betyder kort sagt læren om bedøvelse og intensiv behandling af kritisk syge patienter. Efter et job på anæstesiafdelingen ved Aalborg Sygehus tog han sin speciallægeuddannelse på sygehuset i Odense.

Han måtte en tur til Aalborg igen, inden han i 1986 vendte tilbage til den fynske hovedstads sygehus. Denne gang som nyudnævnt overlæge ved Anæstesiologisk-Intensiv Afdeling V's thoraxanæstesiologiske afsnit. Midt i 1990'erne var Mogens Hüttel et par år ledende overlæge på afdelingen.

Interessen for organisatorisk arbejde gav sig udslag så tidligt som i studieårene og har fulgt ham siden. Således gjorde Mogens Hüttel en betydeligt indsats i de medicinske studenters internationale organisation IMCC.

Af andre poster kan nævnes næstformand i Foreningen af Yngre Læger, formand for Danske Anæstesiologers Organisation, medlem af Den Almindelige Danske Lægeforenings repræsentantskab, medlem af bestyrelsen for Overlægeforeningen samt som nævnt formand for Overlægerådet ved Odense Universitetshospital. Internationalt har han i adskillige år været dansk repræsentant i EU-organet for medlemslandenes medicinske specialister.

For Mogens Hüttel har uddannelsen af de yngre læger altid haft status som en slags hjertebarn. I1998 blev han helt naturligt medlem af den da nedsætte Speciallægekommission, hvis betænkning fra 2000 nu begynder at vise resultater med nye initiativer for at forbedre lægernes muligheder for efteruddannelse.

Ydermere kan Mogens Hüttel glæde sig over at have præget en mindre hær af anæstesiologer. De virker nu rundt omkring på landets hospitaler med baggrund i den viden og uddannelse, som de hentede under hans solide ledelse.

Afslapning foregår på golfbanen med et handicap på 12-13 stykker, og når vintervejret gør det umuligt at komme ud med køllerne, tager Mogens Hüttel gerne en tørn ved bridgebordet. Den allernærmeste familie, naboer og venner fylder meget i tilværelsen, og ikke mindst de foreløbig to børnebørn, begge piger, får deres del af opmærksomheden.

Overlæge med meninger

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce