Det sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, har ansat Lisbeth Nilas i et professorat i gynækologi med speciel fokus på endokrinologi (hormonlære) ved Institut for Gynækologi, Obstetrik og Pædiatri, som hun leder.

Hun arbejder desuden som overlæge ved gynækologisk-obstetrisk afdeling på Hvidovre Hospital.