Den 1. februar blev major af reserven Lars Peter Jensen, Brabrand, udnævnt til oberstløjtnant af reserven.

Den 52-årige Lars Peter Jensen kommer fra Jyske Dragonregiment i Holstebro, men er i øjeblikket tilknyttet Totalforsvarsregion Fyn, Syd- og Sønderjylland på Odense Kaserne som chef for et af regionens to lokalforsvarsafsnit.

Endvidere er han for tiden en del af staben ved Danske Division i Haderslev.