Overlæge og speciallæge i medicinske lungesygdomme, intern medicin og allergologi Hans Chr. Siersted er ansat som ledende overlæge ved Lungemedicinsk Afdeling J på Odense Universitetshospital.

Hans Chr. Siersted har siden den 1. januar 2008 været konstitueret som ledende overlæge for den lungemedicinske afdeling, der blev oprettet som selvstændig afdeling ved årsskiftet 2008/2009. Han har i samarbejde med oversygeplejerske Lilian Møllegaard etableret og nystruktureret afdelingen, indført elektronisk patientjournal og sammen med personalet udviklet visioner og en udviklingsplan.