Claus Aalykke, 49 år, er tiltrådt som overlæge ved Medicinsk afdeling M, OUH/Svendborg Sygehus. Claus Aalykke er kandidat fra Aarhus Universitet og forsvarede i 1999 sin ph.d.-afhandling. Han er speciallæge i medicinske mavetarmsygdomme og kommer fra en overlægestilling i Sønderborg.

Ansættelsen i Svendborg sker for at styrke specialets profil og udbygge tilbuddet specielt i den medicinske dagklinik i Nyborg. Claus Aalykke er både specialeansvarlig overlæge og har ledelsesansvar for det sengeafsnit, der er tilknyttet funktionen i Svendborg. Claus Aalykke er gift med Inger, praktiserende læge i Bellinge, har tre børn og bor i Odense.