Født 13. marts 1939 i Århus

Student fra Århus Katedralskole

Cand.oecon fra Århus Universitet 1965

Professor i erhvervsøkonomi ved Odense Universitet 1972

Direktør for Danmarks Sparekasseforening 1983

Adm. direktør for Amtssparekassen Fyn 1989-1999

Formand for bestyrelsen i Harald Halberg Holding siden 2003

Gift med tidl. fængselsdirektør Lisbeth Sanvig Knudsen

Bosat i Skt. Klemens