Bestyrelsen for Odense Børnehospitals Fond har konstitueret sig for en ny to-årig periode gældende fra nytår.

Formand er fortsat tidligere direktør for Unibanks Odense-område, Jørgen Filstrup, der har været formand siden 1993. Næstformand er tidligere folketingsmedlem og byrådsmedlem, fru Merete Aarup.

Bestyrelsen består endvidere af fhv. konsul, direktør Hans Erik Hempel-Hansen, administrationschef i Odense Kommune, Leif Hansen, fhv. børnefysioterapeut Jo Sverdrup og statsaut. revisor Leith Olsen, der har afløst statsaut. revisor Aage Johansen, der afgik ved døden i oktober i fjor.