Jette og Thomas Hansen, Thorseng 6, Troense, kan fejre kobberbryllup tirsdag 17. februar. Dagen markeres med fest lørdag 21. februar.
Jette Hansen er i kantinen hos Harald Halberg, og Thomas Hansen er kok på Hotel Christiansminde.