25. Torben Hansen, Bystævnevej 9, Tommerup, har været ansat 25 år ved Tommerup Trælasthandel A/S lørdag.

§%

§%

§%