58 år og bor i Esbjerg med sin hustru. Sammen har de to døtre på 28 og 31 år. Den ældste er gået i faderens fodspor og er civilingeniør, mens den yngste er revisor.

Født og opvokset i Vestjylland. Bosat i Esbjerg siden 1982.

25 år som projektleder i Cowi, før han i 2002 blev vejchef i det daværende Ribe Amt

Siden 1. januar 2007 har han været statsansat som vejcenterchef for Vejcenter Syddanmark under Vejdirektoratet.