Hjerte-lægerne på Svendborg Sygehus får mulighed for at fortsætte deres anerkendte og værdsatte arbejde
SVENDBORG: - Det er en god dag. En rigtig god dag, fastslog professor Kenneth Egstrup fra Svendborg Sygehus, da han fik overrakt 635.000 kr. fra Frk. Carla Cornelius Storch Møllers Legat.

- Jeg vil ikke sige, at pengene er brugt, men de er afsat til et projekt, der skal sikre en bedre behandling til patienter med sukkersyge og hjertekar-sygdomme, fortæller professor Kenneth Egstrup, der gennem mange år har stået i spidsen for en forskergruppe på sygehuset i Svendborg, der har gjort hjertet til deres speciale.

Det bliver den 37-årige læge Thomas Løkke, der kommer fra en stilling på Rigshospitalet, som skal stå i spidsen for forskningsprojektet, der kommer til at omfatte 200 blodprop-patienter, som indlægges på sygehuset i Svendborg.

Projektet falder i tråd med afdelingens hidtidige forskning, som drejer sig om sammenhængen mellem sukkersyge og hjertekarsygdomme.

Et skridt videre

- Vi prøver at gå skridtet videre og se, om man kan give en bedre behandling til patienter med sukkersyge og hjertekarsygdomme eller forstadiet til sukkersyge med hjertekarsygdomme; et område, som hidtil er uoplyst, siger professor Kenneth Egstrup, der nu er i gang med at søge Etisk Råd om tilladelse til projektet, som ventes at forløbe over halvandet år, hvor man for halvdelen af patienternes vedkommende fortsætter den hidtil kendte behandling med gradvis medicinsk optrapning, mens man for den anden halvdels vedkommende straks fra dag ét iværksætter en maksimal medicinsk behandling.

Resultaterne af dette projekt skulle fremover gerne sikre en bedre behandling.
  • fyens.dk