Fødselsdag 75
Ada Kej, Lykkemarken 13 Korinth, Faaborg, fylder 75 år søndag.

Ada Kej stammer fra Viborg, og det var hen hun mødte Andreas Kej fra Sydfyn, der var i området for at aftjene sin værnepligt. Sammen flyttede de i 1954 til Fyn, og blev gift samme år.

De bosatte sig på en gård i Gærup nær Korinth, hvor Ada Kej de første mange år klarede det huslige arbejde, hjalp til med gårdens drift, og passede de fem børn. Gården blev solgt i 1972, hvorefter de købte et stort ældre hus på egnen.

I 1971 begyndte hun på det private arbejdsmarked, og var ansat på Korinth Kro nogle år. Derefter blev det til 11 år i butikken hos Korinth Købmandsgård. Senere har hun arbejdet i bager- og tøjforretninger, og sluttede på arbejdsmarkedet som kustode hos Faaborg Kulturhistoriske Museum.

I 2000 blev Ada Kej enke, og solgte fem år senere det store hus for at flytte til en lejlighed i det nyopførte boligområde Lykkemarken i Korinth.

Gennem årene har hun været meget aktiv i det lokale foreningsliv. Sammen med sin mand hjalp hun til i 10 år ved den årlige Trollefest i Korinth, ligesom de tog deres tørn som frivillige ved Midtfynsfestivalen for del lokale idrætsforening.

Da Lokalrådet for Korinth og Ø. Hæsinge blev oprettet i 1983, var blev hun valgt ind som en af de første, og sad i rådet i seks år.

Endvidere har Ada Kej været formand for Guldalderklubben i Korinth i syv år, samt arbejdet som frivillig i Svagføreturen igennem 14 år.

Når hun ikke har travlt med sit frivillige arbejde, går hun gerne lange ture. (hol)