Fødselsdage


Fødselsdage

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

60. Knud Peter Knudsen, Odensevej 68, Bogense, fylder 60 år søndag.

85. Ebba Agertoft, Østergyden 19, Aastrup, Faaborg, fylder 85 år søndag.

60. Mona Falkenberg, Ellehøjvej 9, Søby, Ærø, fylder 60 år søndag.

Mona Falkenberg er gift med overtoldassistent Erik Falkenberg. Parret kom for mange år siden fra Aabenraa til Søby, hvor hun i flere år var leder af "Restaurant Øen" i Søby.

80. Elga Petersen, Fredensgade 29 C, Gelsted, fylder 80 år søndag.

§%

65. Regionschef Palle Bendix Jensen, Hjaltesvej 10, Thurø, Svendborg, fylder 65 år søndag.

Allerede i lodshjemmet i Odense kom Palle Bendix Jensen i kontakt med det maritime miljø, der blev afgørende for hans tilværelse.

Som helt ung stod han til søs med skoleskibet "Georg Stage" og sejlede siden som matros på flere skibe, inden han tog nautiske eksaminer ved Svendborg Navigationsskole. Han nåede også at blive gift, inden han atter stod til søs, i flere år som styrmand og kaptajn i det daværende Svendborg-rederi A. E. Sørensen, hvor han bl.a. sejlede i Grønlandsfarten. Da Palle Bendix Jensen gik i land, blev han tilknyttet Direktoratet for Statens Skibstilsyn (nu Søfartsstyrelsen), først med virke i København, senere som regionsleder i Århus.

I 1996 blev han i forbindelse med en strukturændring regionsleder i ungdommens Svendborg, hvor han dygtigt har virket, til han nu ved månedsskiftet går på pension.

70. Gårdejer Ejvind Madsen, Rosevej 4, Ø. Skerninge, fylder 70 år lørdag.

Helt fra de unge år i Sørup har Ejvind Madsens hjerte banket for landbruget. I en snes år bestyrede han Ny Holmegaard på Sømarksvej, inden han i slutningen af 70'erne overtog gården og videreførte den med samme dygtighed, som nu kommer til udtryk i næste generation.

Ud over aktiv landmandsgerning har Ejvind Madsen været engageret i bestyrelsesarbejde i Landboforeningen, i et par år som formand. Han har også været i bestyrelse og repræsentantskab for FAF, formand for Røde Kors i Egebjerg, medlem af skolekommissionen og i bestyrelsen for Ø. Skerninge Forsamlingshus.

For Venstre har han udført et aktivt politisk arbejde, og den lokale spejderbevægelse har også i mange år nydt godt af hans energi og idérigdom.

50. Overlæge Knud Bonnet Yderstræde, Chr. Dannings Vej, 42, Strib, Middelfart, fylder 50 år i dag.

Knud Bonet Yderstræde er ansat ved endokrinologisk afdeling M, Odense Universitetshospital, hvor han er daglig leder af den medicinsk-endokrinologiske del af Sårcenter for Daibetikere.

I faglige kredse betragtes han som en af pionererne inden for transplantation af insulin-producerende celler.

30. Kamilla Kristensen, Frederiks Allé 1, Svindinge, Ørbæk, fylder 30 år lørdag.

Kamilla Kristensen er tidligt oppe hver dag, idet hun på tredje år er uddeler af Fyens Stiftstidende.

60. Ledningsmester Kristian Friis, Møllevejen 31, Marstal, Ærø, fylder 60 år søndag.

Oprindelig var Kristian Friis blikkenslager, men har nu i omkring 25 år været tilknyttet Marstal Fjernvarme, hvor han har sikkert overblik over ledningssystemets tilstand. I fritiden har han gjort en mangeårig stor indsats for det lokale sportsliv, hvor han selv i årtier har været ivrig fodboldspiller. Der har gennem årene også været tid til formands-jobbet i Marstal Idrætsforening og til arbejde i diverse udvalg.

70. Emanuel A. Christlieb, Nørregade 6, Faaborg, fylder 70 år, søndag.

Emanuel Christlieb er uddannet i kolonial en gros, korn og foderstof. Efter militærtjeneste ved Jydske Dragonregiment var han i en årrække ansat i Beauvais indenbys salgsafdeling, inden han kom til Skandinavisk Henkel A/S, København, hvor han avancerede til kontorchef og senere national salgschef. Herfra gik karrieren videre i Salgskompagniet/Heidelberg Eddike A/S, København.

I 1975 fik han ansættelse som salgs/markedschef i Danish Fancy Food Group A/S i Odense (Kims, Kjeldsen, Odense Marcipan) hvorfra han afsluttede sine 38 år i dagligvarebranchen.

Emanuel Christlieb har altid omfattet Istedløven med stor interesse, og da der i 1998 blev konstateret et meget bredt ønske i befolkningen om at få monumentet sat i anstændig form og placeret i mere korrekte omgivelser, blev "Foreningen til Istedløvens placering i Fredericia" stiftet med ham som formand. Dette hverv bestrider han fortsat med stor ildhu. Det er lykkes at få renoveret den stolte løve og udskiftet soklen med en desværre mangelfuld skiltning. På Isteddagen udgiver Foreningen en audio om det historiske sejrsmonument.

§%

60. Kriminalassistent Svend Erik Jensen, Rømerparken 45, Svendborg, fylder 60 år lørdag.

Svend Erik Jensen begyndte sit politiarbejde i København men har siden 1973 virket ved politiet i Svendborg, først ved ordenspolitiet, fra 1976 ved kriminalpolitiet.

Her er han stadig dygtig, alsidig og respekteret medarbejder, der har gjort en særlig indsats mod narkotikaen - forebyggende såvel som bekæmpende.

Han har holdt talrige foredrag om emnet for skoleelever, som han også har anvist gode fritidsinteresser, bl.a. ved eget engagement i mange år i den kommunale ungdomsskole. En overgang var han klubleder på knallertbanen ved Bodøvej, som han i sin tid var med til at oprette.

I midten af 1980'erne var han med til at sætte gang i planerne for oprettelse af en efterskole for bogligt svage og sent udviklede. Det førte i 1989 til oprettelse af efterskolen Klintebjerg ved Otterup, hvor han blev formand for skolens bestyrelse.

Fødselsdage

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce