Det er 12 år siden, at Bent A. Koch gik af som chefredaktør. Men journalist er han stadig
Som 15-årig i oktober 1943 hjalp han jødiske familier med at flygte til Sverige. Året efter gik han ind i modstandsbevægelsen som medlem af Gruppe Lange under Holger Danske.

Siden fulgte en lang og imponerende karriere i dansk presse - en karriere, der stadig er i gang, skønt det efterhånden er en del år siden, at Bent A. Koch trådte tilbage som chefredaktør for Fyens Stiftstidende.

Aktiv journalist - med en velskrivende og til tider skarp pen - er Bent A. Koch nemlig stadig. Lederne i denne avis er uden byline, men det går nok an at røbe, at det jævnligt er Bent A. Koch, som udtrykker avisens mening om en aktuel begivenhed.

Koch er et dynamisk medlem af avisens gruppe af lederskribenter, og det er med andre ord en gammel redacteur i rigtig fin form, som på tirsdag runder de 80 år.

16-årige Bent A. Kochs tilgang til modstandsbevægelsen var partiet Dansk Samling, og det var dette partis dagblad, Morgenbladet, som efter befrielsen førte Bent A. Koch ind i journalistikkens verden.

Mens Morgenbladet kun fik en kort levetid, så steg Bent A. Koch langsomt, men sikkert i graderne. Koch afslørede ikke kun lederevner, men også lyst og vilje til at lede andre.

Som han skriver i sin erindringsbog, "Min tid": Jeg kan li' at have ansvar, at være den, der sidder på bukken og bestemmer.

Bent A. Koch blev først medredaktør og siden ansvarshavende chefredaktør og administrerende direktør for Kristeligt Dagblad.

Koch stod i spidsen for Kristeligt Dagblad fra 1959 til 1971, og han efterlod sig en avis med en fornyet teknik og en styrket økonomi, da han skiftede til direktørkontoret i Ritzaus Bureau.

Her var medarbejderne i begyndelsen forbeholdne over for den nye chef, som nyhedsbureauets journalister ikke anså for særlig stærk på nyhedsfronten. Koch fik dog hurtigt fodfæste, om end han i de følgende år måtte igennem flere arbejdskampe, hvor journalisterne strejkede.

Faglige konflikter i mediebranchen var der flere af i disse år, og i efteråret 1981 havde Fyens Stiftstidende netop overstået en lang konfliktperiode.

Chefredaktør på dette tidspunkt var Kurt Sørud, som ønskede at skifte tilbage til et job som skrivende journalist, og bladets bestyrelse var på udkig efter en ny chefredaktør.

Valget faldt på Bent A. Koch, der ikke var skræmt af udsigten til at overtage et blad i ledelseskrise.

Som Koch sagde i et interview ved sin tiltræden: - Hvis man ikke skulle kunne drive en avis i Danmarks trediestørste by og i et så naturligt afgrænset område som Fyn, så ved jeg ikke, hvor man skulle gøre det.

Bent A. Koch lagde ud med en sparerunde, men i de følgende år blev avisen stadig mere veltrimmet - vel at mærke uden at chefredaktøren tyede til stram topstyring. Kochs lederstil var at vise medarbejderne tillid og uddelegere ansvar.

Et synligt aftryk var omlægningen fra eftermiddags- til morgenavis, og alt i alt var det et bladhus i god gænge, som Koch afleverede til sin efterfølger efter 15 år som chefredaktør.

Jobbet som chefredaktør skulle nok kunne fylde arbejdsdagen ud, men igennem årene har Bent A. Koch haft overskud til at gøre en indsats utallige andre steder.

En fyldig opremsning ville blive lang. Bent A. Koch har været formand for Kaj Munks Mindefond og for Grænseforeningen, og han er stadig kirkeværge i Odense Domkirke.

Skal en særlig sidegesjæft trækkes frem, så må det være Bent A. Kochs stædige og ihærdige indsats som formand for en komité, der støttede Island i ønsket om at få de historiske håndskrifter flyttet fra København til Reykjavik.

Det var en særdeles følsom sag i 1960'erne, og Bent A. Koch fik ikke kun mange verbale tæsk, men var også ved en enkelt lejlighed ved rent fysisk at få øretæver.

Koch stod dog fast hele vejen, og i dag, hvor håndskrifterne er tilbage i moderlandet, er han nærmest folkehelt i Island - et land, han i øvrigt er kommet til at holde utrolig meget af.

I det hele taget er Bent A. Koch meget opmærksom på minoriteters ve og vel og rettigheder.

Han er også et bevis på, at menneskets politiske udvikling ikke behøver at gå fra venstre mod højre.

Dansk Samling, der ikke længere spiller nogen politisk rolle, var et gammelnationalistisk højreparti, som Koch hurtigt forlod til fordel for en livsopfattelse, præget af udsyn og tolerance. Hos Bent A. Koch er der højt til loftet.

Åbent hus

Carl Plougs Vænge 6, Odense, tirsdag kl. 14-17.
  • Fyens Stiftstidende