Fra den 26. maj 2017 at regner er efternævnte benådet med ridderkorset af 1. grad af Dannebrogordenen: Direktør Gustav Amstrup Christensen , Weston.