Under den 3. maj 2017 er efternævnte benådet med kommandørkorset af Dannebrogordenen: Retspræsident for Retten i Hjørring Niels Otto Jensen, Pandrup. Under den 3. maj 2017 er efternævnte benådet med ridderkorset af 1. grad af Dannebrogordenen: Bestyrelsesformand for LEGO A/S Jørgen Vig Knudstorp, Fredericia. Landsformand for DGI Danmarks Gymnastik- og Idrætsforeninger Søren Møller, Aarhus C. Under den 3. maj 2017 er efternævnte benådet med ridderkorset af Dannebrogordenen: Stifter af Psykiatrifonden og speciallæge i psykiatri Jes Gerlach, Skodsborg. Tidligere direktør for GEUS Johnny Fredericia, Kgs. Lyngby. Museumsinspektør for De Danske Kongers Kronologiske Samling Peter Kristiansen, København K. Professionshøjskoledirektør for University College Nordjylland Poul Højmose Kristensen, Aalborg. /ritzau/