Dødsfald


Dødsfald

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Helmuth Madsen, Rudkøbing, 85 år.

Ellen Rasmussen, Odense C, 90 år.

Børge Rasmussen, Kerteminde, 80 år.

Kirsten Mehlby, Odense SØ, 68 år.

Jørgen Lundsfryd Jensen, Hårslev, 54 år.

Sygeplejerske Karen Rosenstrøm, Aarup, 70 år.

Tidligere overassistent Poul Mariager, Odense C, 84 år.

Tidligere kioskejer Sigrid Pedersen, Gelsted, tidligere Harndrup, 81 år.

Sigrid Pedersen drev tidligere en bladkiosk i Harndrup i næsten 30 år. Hun flyttede til Geldsted for fem år siden.

Betty Hansen, Odense C,

93 år.

Nelly Madsen, Odense C,

88 år.

Tidligere mejerist Carl Madsen, Ullerslev, 82 år.

Tidligere gårdejer Eigil Ilum, Ringe, tidligere Hillerslev, 84 år.

Tidligere direktrice Elsa Jäger, Holluf Pile, Odense SØ, 98 år.

Lærer Jan Jacobsen, Faaborg, 61 år.

Jan Jacobsen stammede fra København, og det var også her, han tog sin uddannelse til folkeskolelærer. Efter sin eksamen blev han ansat ved Vester Vedsted Ungdomshøjskole i Sønderjylland. I 1971 købte han en nedlagt præstegård i Søllested på Sydvestfyn og arbejdede i en kortere periode på skolen i Tommerup. Derefter blev han ansat ved VUC i Odense, og her arbejdede han i32år frem til sin død. Jan Jacobsen flyttede til Faaborg i 1995 bl.a. for at bo nær vandet, hvor han kunne dyrke sin store interesse for sejlads i sin sejlbåd. Han var ogsåen ivrig bridgespiller og var medlem af klubber i Faaborgog Odense.

Landsretssagfører Bertel Schmidt, Svendborg, 83 år.

Bertel Schmidt var sagførersøn fra Svendborg, og efter studentereksamen fra Svendborg Statsgymnasium tog han juridisk embedseksamen i 1945. I de følgende år var han fuldmægtig i Randers, Svendborg, Gråsten og Viborg. Han blev landsretssagfører i 1952 og overtog i 1967 sin fars, overretssagfører Oscar Schmidts, forretning på Torvet i Svendborg og fortsatte, til han for en del år siden trak sig tilbage.

Tidligere var han i flere år formand for Svendborg Grundejerforening, og i en lang periode drev han omfattende auktionsvirksomhed i den siden nedrevne "Landbogården". I sine yngre år var han medlem af Svendborg Roklub, der siden udnævnte ham til æresmedlem.

Johanne Marie Christiansen, Gudbjerg, 82 år.

Johanne M. Christiansen, der var født i Tingsager ved Hesselager, blev som ung gift med Børge Christiansen, og parret drev i mange år en ejendom på Ultoftevej i Gudbjerg.

Tidligere taksator Edvard Jørgensen, Odense SØ, 84 år.

Tidligere butiksassistent Rigmor Olesen, Tornbjerg, Odense SØ, 82 år.

Grethe Rigmor Christiansen, Gudme, 82 år.

Efter at have tjent flere steder på egnen, blev Grethe Rigmor Christiansen gift med Elmer Christiansen, og sammen drev de i lang tid en ejendom på Husmandsalléen.

Ebba Heinrichs, Humble,

74 år.

Sara Margrethe Pedersen, Lundeborg, 73 år.

Ragna Ebbesen, Thurø,

87 år.

Ragna Ebbesen var født på øen, hvor hendes far var skibsfører. Hun blev i 1939 gift med befragter i rederiet A. E. Sørensen Preben Riis Ebbesen, og de bosatte sig i Svendborg, hvor hun en tid havde job på telefoncentralen. I 1961 mistede hun sin mand og flyttede senere tilbage til Thurø.

Svend E. Kristensen, Bagenkop, 70 år.

Svend E. Kristensen var fra Djursland og lærte som ung tømrerfaget. Soldatertiden blev afviklet i Søværnet med tjeneste på det daværende Langelandsfort. Han blev i 1957 gift med Anna Lise fra Longelse. Parret flyttede til Århus, men kom året efter tilbage til Langeland med bopæl i Nordenbro, hvor han arbejdede hos Ejvind Andersen til 1974. Senere var han en tid trossemand på den daværende Kieler-færge.

Svend E. Kristensen gjorde en stor indsdats i dansk fodbold, bl.a. som træner og dommer i Bagenkop Idrætsforening. Han videreuddannede sig og blev dommer i dansk fodbolds næstbedste række, dengang 2. division, samt linievogter i 1. div. Efter dommertiden blev han dommerbedømmer under Dansk Boldspil Union.

I mange år var han formand for Bagenkop Idrætsforening og Bagenkop Borgerforening.

Eskild Madsen, Stenodden, Tåsinge, 85 år.

Eskild Madsen var født på Tåsinge, hvor han blev boende livet igennem. I 1938 blev han gift med Lise Larsen fra Bøstrup, og de overtog hans forældres husmandssted, ligesom han hjalp til på egnens gårde. En tid var han tillige skovarbejder og medhjælper i en entreprenørvirksomhed. For seks år siden mistede han sin kone.

Marie Svarer, Ærøskøbing, 92 år.

Julie Mersing, født Lolk, Svendborg, 89 år.

Tidligere husholdningslærer Rigmor Glent-Madsen, Freltofte, Årslev, 70 år.

Rigmor Glent-Madsen blev født og voksede op i Esbjerg. Hun tog eksamen som husholdningslærer fra Ankerhus i Sorø og blev gift med lærer Helge Glent Madsen.

Begge fik job på Risingskolen i Odense. I1971 blev parret ansat som forstanderpar på Sdr. Nærå Fri- og Efterskole, hvor de havde deres virke indtil 1994.

Gennem sit arbejde skabte Rigmor Glent-Madsen respekt omkring sig. Enten hun deltog i undervisningen, fungerede som madmor for det ene hold efterskoleelever efter det andet eller optrådte som værtinde ved møder, festligheder og andre arrangementer på skolen.

Specielt huskes Rigmor Glent-Madsen for den omsorg, som hun viste over for andre. Hun holdt af de mange børn og unge, der af forældrene blev anbragt i ægteparrets varetægt, mens de gik på skolen.

Forhenværende seminarierektor Alfa Tofft, Århus, 93 år.

Alfa Tofft var rektor for Jydsk Børnehave Seminarium fra 1965 til 1974. Som ung var hun, efter et studieophold i Canada, med til at introducere badmintonspillet i Danmark, da hun i 1934 brugte sin arv til at opføre Århus Badmintonhal.

Hun var medstifter af Red Barnets afdeling i Jylland med hovedsæde i Århus, og efter krigen var hun en af de drivende kræfter i organiseringen af nødhjælpsarbejde til børn i det krigshærgede Europa. For denne indsats modtog hun en orden fra både den franske og den italienske stat.

Alfa Tofft var æresmedlem af Aarhus Badmintonklub og Red Barnet.

MINDEORD

Af Mogens Madsen

skoleinspektør ved Birkhovedskolen, Nyborg, på vegne af medarbejdere og ledelse

Søndag morgen den 25. juli fik Alice Juhl fred efter en lang, tapper kamp.

Alice troede til det sidste, at hun ville overvinde sin sygdom og komme tilbage til sit arbejde som lærer på Birkhovedskolen i Nyborg.

25 gode år blev det til som lærer på Birkhovedskolen.

Vi, hendes kolleger, husker hende som en særdeles dygtig lærer, der udstrålede en naturlig autoritet. Denne autoritet, sammenholdt med hendes flid, kærlighed til lærergerningen og medmenneskelighed, gjorde Alice til en person, der vil blive savnet og husket med glæde af hendes elever, disses forældre samt kolleger.

Vore tanker går til Alices familie.

Af Mogens Jensen

LO-konsulent, Julius Thomsensgade 12, København V

Jørgen Lundsfryd Jensen, som han selv og vi helst kaldte "Graveren", er ikke hos os mere. Som god ven og samarbejdspartner gennem mange år kan jeg fortælle alle, at dermed har Danmark mistet et stort, utrolig begavet, politisk menneske og ikke mindst en fremragende tekstforfatter.

Jørgen var uddannet folkeskolelærer og kastede sig tidligt over musikken, hvor han mestrede både klaveret og guitaren.

Han følte sig aldrig helt hjemme i folkeskolen, skiftede tavlen ud med spaden og fungerede i mange år som kirkegårdsgraver ved Hårslev Kirke.

Samtidig hermed skrev han tekster og musik. Dels til brug for Hårslev Revyen, men ikke mindst til duo'en "Timerevyen", som han dannede med Peter Mogensen gennem en række år.

Herefter indledte duoen et samarbejde med Kurt Elsberg og undertegnede, der under navnet "Kulturelt Indslag" skrev og spillede forestillinger landet over. Det blev også til en enkelt musical "Nøglen", med musik af Nis P. Jørgensen og ikke mindst "Fagforeningsbossens sang", som mange politisk aktive kender fra Toga Vinstue i København.

Det blev også til en enkelt tekst til Ulf Pilgaard, og senest skrev Jørgen tekster til KAD's 100 års jubilæum.

Indimellem nåede han også at undervise på bl.a Sdr. Felding Højskole og Esbjerg Højskole, selvom han den sidste tid helligede sig et gartnerijob i Hårslev.

Hans tekster var med bid og helst politisk satire. Ikke uden grund. Jørgen var i mange år aktiv i Socialdemokratiet og fagbevægelsen, og mange her vil huske ham med ære.

Jeg vil savne hans vid og bid og et fantastisk samarbejde gennem mange år.

Jørgens talent kunne have rakt til Cirkusrevyen og meget mere. Sådan skulle det ikke være. Men sammen med Bit efterlader han sig masser af musikalske, kulturelle og andre talenter i sønnerne Johannes, Andreas og Matthias foruden den startende strøm af børnebørn.

Æret være Jørgens minde.

Dødsfald

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce