Dødsfald


Dødsfald

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Erik Finne Kofod, Strib, Middelfart, 78 år.

Johanne Marie Kirkeløkke Mortensen, Odense M, 84 år.

Tidligere blikkenslager Emil Larsen, Odense V, 82 år.

Tidligere svejser Robert Nielsen, Odense C, 79 år.

Bent Henriksen, Nr. Lyndelse, 74 år.

Fhv. syerske Mary Jensen, Kværndrup, 94 år.

Jens Jakobsen, Kielshøj ved Gelsted, 89 år.

Fhv. gårdejer Preben Boe Jochumsen, Nr. Søby ved Årslev, 69 år.

Medhjælpende hustru Bodil Nielsen, Næsbyhoved Broby, 77 år.

Bodil Nielsen døde midt på natten efter sin fødselsdag.

Fhv. svejser Robert Nielsen, Odense C, 79 år.

Fhv. hjemmehjælper Gudrun Bernbom, Odense N, 84 år.

Fhv. kommunalarbejder Keld Pihl, Nr. Lyndelse, 63 år.

Keld Pihl var gået på efterløn.

Tidligere direktør Carl N. Johannsen, Svendborg, 77 år.

Carl Johannsen var født i Sønderjylland og arbejdede ved landbruget indtil 1946, hvor han kom til postvæsenet.

Efter seks måneders tjenestetid ved Den danske Brigade i Oldenburg søgte han til København, hvor han blev overpakmester. Her stiftede han bekendtskab med forsikringsverdenen, ikke mindst i perioden 1950-55, hvor han havde hovedagentur for Baltica.

Carl Johannsen flyttede til Svendborg og var en overgang tillidsmand for kollegerne på Svendborg Postkontor. Sammen med kolleger spirede tanken om selvforsikring i mindre grupper, og da forsikringsbranchen igen varslede præmieforhøjelser, var han i 1963 hovedmanden bag starten af selvforsikrings-selskabet FOMO. Fundamentet var et selskab for "besindige bilister med få skader", deraf følgende lave præmier og tilbagebetaling af overskud til medlemmerne.

Carl Johannsen blev FOMOs formand og senere direktør, selskabet hans ubestridte livsværk, der gennem årene udviklede sig i både omfang og økonomisk formåen.

Dyrlæge Theis Himmelstrup, Vindeby, Tåsinge, 72 år.

Theis Himmelstrup var født i Hørsholm, og efter studentereksamen fra Rungsted Statsskole tog han dyrlægeeksamen i 1958.

Efter kort tid ved Hærens Dyrlægekorps var han tilknyttet Landbohøjskolens kirurgiske klinik, og efter vikariater og assistentstillinger på Sjælland, Jylland, Langeland og Ærø virkede han nogle år i Norge. Derfra gik turen til Svendborg, først til det daværende Fyns Andels Fjerkræslagteri, siden Expo Fyns Svendborg-afdeling.

I mange år var han stærkt optaget af spillemandsmusikken, sejlsport og jagt.

MINDEORD

Af Knud Fink

direktør, FOMO, Odensevej 8a, Svendborg, der skriver på vegne af bestyrelsen i FOMO

Tirsdag den 13. juli modtog vi den sørgelige meddelelse, at FOMO's tidligere formand og direktør Carl Johannsen var afgået ved døden.

Carl Johannsen fik i 1962 ideen til det, man i dag kaldes gruppeforsikring. Han var sammen med nogle kollegaer på Svendborg Postkontor initiativtagere til at stifte FOMO Forsikring. Den stiftende generalforsamling fandt sted den 15. maj 1963 i Sørup Forsamlingshus, og Carl Johannsen blev naturligvis foreningens første formand.

I 1975 opsagde Carl Johannsen sit job på Svendborg Postkontor for helt at hellige sig driften af hans "barn" FOMO.

Carl Johannsen har i alle de 35 år, han var formand for FOMO, arbejdet utrætteligt i medlemmernes interesse, og hans enorme engagement var en af grundene til, at FOMO igennem årene stille og roligt voksede op til at være en betydende faktor indenfor forsikringsverdenen, og det var ikke uden grund, at Carl Johannsen på et tidspunkt i dagspressen blev omtalt som forsikringsverdenens sidste idealist, og det var også ganske naturligt, at Carl Johannsen i daglig omtale blev benævnt som "CARL FOMO".

Carl Johannsen var medlem af bestyrelsen i GF-Forsikring i perioden fra 1967 indtil 1994.

Da FOMO forlod GF-Forsikring, fik Carl Johannsen forhandlet en ny samarbejdsaftale på plads med Tryg Forsikring, således at FOMO også fremover kunne fortsætte sin selvstændighed. Carl Johannsen valgte i 1998 at gå på pension, og han blev ved sin fratræden udnævnt til æresmedlem i FOMO.

FOMO har mistet sin stifter og trofaste forkæmper.

Æret være Carl Johannsens minde.

Af Kasper Wilton

chef for Odense Teater, der skriver om skuespiller Erik Hovby Jørgensen, Færgevej 26, Svendborg, der blev 50 år

Det er uvirkeligt, at Erik ikke er blandt os mere. Man bruger tit frasen at "han døde i sin bedste alder". Jeg ved ikke, om Erik døde i sin bedste alder, men han døde i sin bedste tid som skuespiller; Erik udviklede sig bestandig og blev hele tiden bedre.

Erik var ægte svendborgenser: Født, opvokset, bosat og nu også død i den samme by, Svendborg. Hans skuespillermæssige løbebane indledtes naturligt nok i byens teater, BaggårdTeatret, fra hvis spæde begyndelse han var med, og bredte sig siden, stille og roligt, ud i det danske teaterlandskab senest med engagementer på Svalegangen, Jomfru Ane Teatret, Møllen.

På Odense Teater var Erik gennem årene en tilbagevendende gæst sidst i rollen som "Bronlow" i "Oliver Twist" i den netop overståede sæson.

Det var morsomt for bysbarnet i sommeren 2003 at spille Svendborgs skytshelgen, Sct. Nicolaj, i den store forestilling på havnen, "Lys over Svendborg", i anledning af både byens og BaggårdTeatrets jubilæer.

Og det blev så den sidste forestilling, vi fik lov til at lave sammen. Den 24. juni dette år ønskede vi hinanden god sommer fra prøverne på Teatret Møllens jubilæumsforestilling "Himlen over Haderslev" som opføres i august i Haderslev Domkirke.

Under prøverne spøgte vi med, at forestillingen skulle afsluttes med, at Erik klædt ud som basunengel skulle hejses op under kirkens loft og svæve over publikum. Det kommer han så til - men uden teatermekanik, basun og udklædning. Vi på gulvet havde gerne set, at det havde taget mange år før det kom dertil.

Vi ønsker dig god rejse og vil mindes dig med smil.

Dødsfald

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce