Erik Klindt Andersen

Født den 30. januar 1940 i Asperup.

1967 cand.agro. fra Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole.

1967-70 arbejde i Kenya for FN.

1970-73 i Danske Slagterier.

Siden 1973 arbejdede som landbrugsattaché og statskonsulent i en række lande.

2010 nyvalgt medlem af Assens Byråd for Venstre.

Bor Brydegårdsvej 16 i Haarby. Gift med Vibeke Busse Andersen. Parret har to voksne børn.