Christian Mejdahl.

Født den 31. december 1939 på Færøerne.

1961-62 landbrugsskole.

1965-2000 gårdejer.

1974-87 borgmester i Løgstør.

1987-2007 medlem af Folketinget valgt for Venstre.

1992-2003 medlem af Finansudvalget.

2003-2007 Folketingets formand.

Gift siden 1967 med Eva. Parret har fire børn og bor i Oudrup i Vesthimmerland.