Tidligere autoforhandler Bloed returPreben Møller, Myrehøjvej 27 A, Svendborg, der fylder 80 år i dag, kan se tilbage på et flot livsværk - både i bilbranchen og i den sydfynske avisverden.

Hans primære arbejdsliv har siden de unge år været knyttet til biler, og selv om hans gang nu er blevet sjældnere i Svendborg Motor Co. A/S, er hans interesse for det store autohus, hvis udvikling han i over 40 år har stået i spidsen for, usvækket.

Det var hans far, Richard Møller, der i 1922 grundlagde autohuset, der i mange år lå ved Toldbodvej nær centrum. Under Preben Møllers ledelse fuldførtes opbygningen af den udflyttede forretning på Odensevej, hvor Opel-programmet i alle årene har været firmaets grundpille, senere suppleret med bl.a. Suzuki.

Ved et generationsskifte i 1992 blev den daglige ledelse i bilhuset overdraget til nevøen, Jan Bøttiger.

Med liv og sjæl har Preben Møller ikke alene arbejdet i bilforretningen men også på flere måder taget del i byens trivsel. I næsten 40 år har han været i bestyrelsen for Svendborg Handelsstandsforening, i ledelsen for Svendborg Handelsskole og gennem 28 år været markant næstformand for A/S Svendborg Avis, der blandt andet udgiver Fyns Amts Avis.

Indtil han som 70-årig faldt for aldersgrænsen, havde bladhuset i ham en energisk forkæmper for avisen som Sydfyns selvstændige talerør. Da avisen i 1972 var i svær krise, tog han således initiativ til dannelse af en lokal støttekreds og dermed til fremskaffelse af ny aktiekapital, hvilket lykkedes over al måde.

Udadtil har Preben Møller i mange år været medlem af hovedbestyrelsen for DAF, Danmarks Automobilhandler Forening og i en periode formand for Opel-forhandler Foreningen i Danmark. Han har i 12 år været formand for DAF-import for lastbiler i Padborg og var selv i sin tid med til at stifte Importforeningen.

I sit otium har Preben Møller haft glæde bl.a. af sejlsport, tennis og squash, men der er også blevet tid til Rotary og rejser, specielt til Sydfrankrig.Bloed retur
  • Fyens Stiftstidende