75. Tidl. snedkermester Svend O. Jørgensen, Kirkendruptoften 23, Odense N fylder 75 år fredag.