80. Landmand Arne Lindegård, Brøndstrupvej 75, Skamby, fylder 80 år lørdag.

Arne Lindegaard er med sine rødder i husmandsbevægelsen næsten født ind i Det Radikale Venstre, som da også i ham har haft en god og loyal partifælle i næsten alle årene.

Han kom tidligt på Korinth Landbrugsskole og herfra til den radikale højborg Vallekilde Højskole i Odsherred. Her fordybede han sig i det politiske og kulturelle liv, og var derefter rede til en lang række tillidsposter, først i Radikal Ungdom, hvor han var landsformand i begyndelsen af 1950'erne, siden som medlem af sognerådet i Skamby.

Efter kommunalreformen var han i den nydannede Søndersø storkommune nærmest selvskreven til fortsat at forsvare og arbejde for sine og sit partis holdninger. Det gjorde han frem til 1990, bortset fra en enkelt periode i begyndelsen af 1970'erne, hvor han var ramt af sygdom. Han passede sit kommunalpolitiske arbejde sideløbende med at han blev valgt til Folketinget i 1968, hvor han virkede i Hilmar Baunsgaards statsministerperiode.

I Søndersø har han været socialudvalgsformand, foruden haft en række tillidsposter, spændende fra det fælleskommunale plejehjem Søbos bestyrelse over ligningskommission, skatteankenævn og fredningsnævn til landvæsenskommissionen.

Åbent hus fra kl. 12.