Fra 2019 skal alle odenseanere til at sortere deres skrald i seks typer, fordelt på to skraldebeholdere. Plastik volder dog en del besvær. Her er tre grunde til beslutningen:

1: Vi skal genanvende mere

I 2016 blev 40 procent af det skrald, odenseanerne smider ud, genanvendt på den ene eller anden måde. Men krav om mere bæredygtighed har afstedkommet nye regler fra Folketinget og EU. De betyder, at madaffald skal sorteres for sig selv senest i 2023, og at andelen af affald, som genanvendes, skal op på 50 procent senest i 2022, 60 procent senest i 2030 og endelig 65 procent i 2035.

For at Odense skal leve op til de regler, skal affaldssorteringen laves om. Den nuværende metode, hvor folk har to beholdere - en til affald og en til papir og pap - kan ikke optimeres ret meget mere.

2: Godt for miljøet

Miljøet skånes, når vi genbruger mere og genanvender affald.

For eksempel giver genanvendelsen af metal og især aluminium fra dåser store miljøgevinster, bl.a. fordi produktionen af jomfrueligt metal er meget energikrævende. Det kræver også betydeligt mindre energi at genbruge papir end at skabe nyt papir fra træer. Og når man sparer energi, forurener man mindre, udsender mindre CO2 og bidrager på den måde til at bekæmpe den globale opvarmning.

Derudover sparer man også på jordens ressourcer og råstoffer.

Hvis man kunne finde ud af at sortere plastik fra på en fornuftig måde, ville der også være en miljøgevinst her. Men da der er for stort energispild ved at rengøre det plastik, som har været anvendt til emballage af fedtede produkter (for eksempel remulade), har man i første omgang udeladt at sortere plastik fra.

3. Der er penge i skidt

Der er penge i skidtet - noget af det.

Odense Renovation får således penge for at aflevere en container fyldt med sorteret papir, jern eller pap. Og skal betale for at komme af med det brændbare affald.

Så jo mere affald, der bliver sorteres i de rigtige containere, jo mere kan genanvendes - og i sidste ende give en indtægt, der er med til at holde de samlede udgifter nede. Derfor kommer det også borgerne til gode, selv om de i første omgang også skal være med til at betale for udgifterne til de nye sorteringsanlæg.

  • Journalist portræt

    Af:

    Journalist på Odense Redaktionen. Skriver om lidt af hvert, blandt andet socialt udsatte, psykisk sårbare og interessante menneskeskæbner. Kan specielt godt lide fortællende journalistik. Har skrevet to bøger, om Klaus Riskær (2005) og Remee (2010).

Mere om emnet

Se alle