Partierne bag Togfonden - herunder Socialdemokratiet - har indgået en aftale om linjeføringen for den ny jernbane over Vestfyn. Selvom jeg gerne havde set, at partierne først have haft fokus på trængslen over motorvejen, er jeg glad for, at der langt om længe er truffet afgørelse om linjeføringen. For i alt for langt tid har fynske borgere levet med usikkerheden om, hvorvidt en ny jernbane ville påvirke dem - om den f.eks. skulle gå gennem deres baghave. Venstre har derfor længe presset på for at få en afklaring om, hvad togfondspartiernes ønske for linjeføring er.

Så langt, så godt.

Venstre er ikke en del af Togfonden, og jeg havde hellere set et tredje spor. Togfondspartierne med Socialdemokratiet i spidsen demonstrerer deres uansvarlighed. De bruger penge, de ikke har. Da man senest gjorde kassen op, var Togfonden underfinansieret med 15 milliarder kroner. At der ifølge aftalen bliver tilført to milliarder kroner, ændrer ikke meget ved, at Togfonden har et milliardstort underskud.

Det er udtryk for en helt forkert prioritering at bruge så mange penge på jernbaneprojekter. For det betyder, at der så er tilsvarende færre midler til andre prioriteringer på transportområdet i årene fremover - f.eks. nye motorveje.

Jeg mener, at det er en bunden opgave at finde penge til de mange, påtrængende vejinvesteringer landet over. Det er det, hvis vi skal undgå, at den danske vækst holder i kø på vejnettet.

Og jeg kan komme på mange vigtige vejprojekter, der må og skal fremmes de kommende år. Her på Fyn drejer det sig selvfølgelig om den fulde udvidelse af E20. Jeg er derfor utroligt glad for, at regeringen i sit finanslovsforslag for 2018 foreslår etablering af kørsel i nødsporet mellem Odense V og Nr. Aaby. Det er der brug for - og det vil være med til at aflaste trafikken og sikre mobilitet og vækst på Fyn. Men vi skal have den fulde udvidelse af motorvejen. Men det kræver, at vi finder finansieringen til det.

Det klinger noget hult, når Odenses socialdemokratiske borgmester, Peter Rahbæk Juel, skriger efter en udvidelse af E20. Det gør det, når hans eget parti insisterer på at gennemføre alle projekter i den underfinansierede Togfond. For realiteten er, at når man gennemfører togfondsprojekterne, så fortrænger det vigtige vejprojekter. Så er der ikke penge til investeringer i vejene.

Peter Rahbæk Juels ønske har åbenbart ikke nået Mette Frederiksen og de socialdemokratiske partikammerater på Christiansborg. For Socialdemokratiet har afsat nul kroner til at bygge nye veje i sin 2025-plan. Det giver Socialdemokratiet nul muligheder for at udvide E20 på Fyn. Socialdemokratiet svigter med andre ord fynboerne.

I Venstre lytter vi til hinanden - og vi lytter til danskernes ønsker. Og det er også derfor, at regeringen vil afsætte 22 milliarder kroner til investeringer i infrastrukturen frem mod 2025. Det giver plads til investeringer i f.eks. vores vejnet.

I de senere år har vi brugt mange milliarder på at forbedre jernbanenettet i Danmark. Det har der været brug for. Det har været med til at sikre fremkommeligheden og mobiliteten - og det har været med til at binde Danmark bedre sammen. Faktisk er det sådan, at 2/3 af statens anlægsudgifter til transport går til jernbanen. Og det sker, selvom 90 procent af trafikken foregår på vejene.

DI's årlige undersøgelse af det lokale erhvervsklima viser, at virksomhederne over hele landet skriger efter investeringer i vores vejnet. Næsten hver anden virksomhed vil ønske, at infrastrukturen blev prioriteret højere. For hvis virksomhederne skal fastholde deres konkurrenceevne, og hvis de skal skabe vækst, er det afgørende, at både varer, kunder og medarbejdere kan komme hurtigt og sikkert frem. Virksomhedernes vækst er derfor afhængig af en velfungerende infrastruktur - et vejnet, der sikrer mobilitet.

Derfor vil jeg - sammen med Venstre - kæmpe for, at vi i årene fremover finder penge til at investere i vores veje - især E20. Så vi kan sikre vækst, udvikling og arbejdspladser i hele Danmark.