Indsigt

- Hvorfor er det vigtigt at få produceret mere biogas?

- Det er en del af den grønne omstilling, som finder sted på hele energiområdet. Der har bare ikke været så megen fokus på det hidtil, dels er det ret nyt - energiforliget, der udstikker linjerne, er fra 2012 - dels er produktionen af biogas samlet set stadig beskeden.

- Men biogassen ledes jo ud i nettet sammen med den "grå gas" fra undergrunden. Hvor bliver det grønne så af?

- Filosofien er, at jo mere grøn gas, altså biogas, der produceres og ledes ud på nettet, jo mindre naturgas er der brug for at hive op fra undergrunden med den miljøbelastning, det nu giver.

- Der er endnu lang vej til, at det er forretningsmæssigt fornuftigt at producere biogas. Hvor meget dyrere er det i øjeblikket at producere biogas i forhold til almindelig naturgas?

- Det er væsentligt dyrere, men jeg vil ikke ind på eksakte tal. Det er noget, der kommer til at tage tid, men det har det også gjort for vindmølle-industrien. Først nu i 2023 ser det ud til, at det er rentabelt at producere vindenergi helt uden støtte. Det har taget 30 år, vi er først lige begyndt, og vi skal måske have 10-15 år, inden vi når samme resultat.

- Hvad bibringer dig troen på, at det nogensinde kan lade sig gøre at få fremstillingsprisen på biogas ned i leje, så det ikke er nødvendigt med statsstøtte?

- Vi har siden 2012 arbejdet målrettet på at gøre produktionen billigere, og vi tror på, det kan lade sig gøre ved at fremstille mange ens anlæg, som let kan udbygges. Vi er overbevist om, at vi løbende kan forbedre produktiviteten, og vores udbygningsplaner skal ses i det lys.

 

  • kolofon billede

    Af:

    Redaktionschef for områderne aktualitet, samfund og erhverv i Fyens Stiftstidende. Skriver ledere og andre artikler.

Mere om emnet

Se alle