Nature Energy - det tidligere Naturgas Fyn - investerer trekvart milliard kroner i biogas, som laves af gylle, madaffald og andet biologisk materiale. Tre nye anlæg opføres i Jylland, hvor et bestående udbygges yderligere.

Den grønne omstilling er i fuld gang, når det handler om vind- og sol-energi. Men brugen af grøn gas, som biogas også kaldes, er endnu på kravlestadiet. Det har Nature Energy, det tidligere Naturgas Fyn, tænkt sig at lave alvorligt om på.

Derfor investerer selskabet i de næste par år 700-800 millioner kroner i tre nye anlæg i Jylland samt yderligere 80 millioner kroner i en udbygning af det bestående anlæg i Holsted.

Fire anlæg i drift

Nature Energy har fire biogas-anlæg i drift i dag.De er placeret i Bogense, Ringe, Holsted ved Vejen og Gistrup ved Aalborg.

De tre nye anlæg til 700-800 millioner kroner skal ligge i Brande, Korskro og Videbæk.

Desuden er anlæg i Dons ved Kolding og Sønderjylland under overvejelse.

- Vi har en klar vision om at gøre det billigere og mere effektivt at producere biogas. En af måderne at gøre det på er ved at få stordriftsfordele ud af at bygge mange ens anlæg, som let kan udbygges, forklarer Ole Hvelplund, adm. direktør gennem de seneste tre år i Nature Energy, der har hovedsæde på Ørbækvej i Odense SØ.

Alene udvidelsen af anlægget i Holsted gør det muligt at øge kapaciteten med 50 pct., så den samlede produktion i Holsted stiger fra 13 millioner kubikmeter til 20 millioner. Dermed kan anlægget levere gas nok til at opvarme cirka 12.000 hjem.

Nature Energy størst

Nature Energy er den største danske producent af biogas og står for godt en tredjedel af den samlede danske produktion af biogas.Biogas udgør i dag beskedne fire procent af den samlede naturgasproduktion.

I dag producerer Nature Energy på sine fire bestående anlæg 45 millioner kubikmeter biogas. Det svarer til cirka en tredjedel af det samlede gasforbrug på Fyn.

Med udbygningen i Holsted og de tre nye anlæg kommer den samlede produktion op på 75-80 millioner kubikmeter - cirka halvdelen af det fynske gasforbrug.

Nature Energy ejes af otte fynske kommuner, Odense Kommune har den største ejerandel med 25 pct. Kun Ærø og Langeland er ikke med.

I regnskabsåret 2016 havde Nature Energy et overskud efter skat på knap 53 millioner kroner mod små 46 millioner året før.

4 pct. er biogas

Men det er stadig små tal, der opereres med, når produktionen af biogas skal gøres op. Naturgas er for 96 procents vedkommende stadig "grå gas", som pumpes op fra undergrunden i Nordsøen. Kun fire procent produceres som biogas, hvor gylle, madaffald fra private og industrien samt anden form for biologisk husholdningsaffald puttes ind i den ene ende, hvorefter der nogle uger senere kommer naturgas ud i den anden.

Biogassen lukkes ud i det bestående net, så alle får en kombination af grå og grøn gas. Men filosofien hos biogas-tilhængerne er, at jo mere biogas, der produceres og pumpes ud i anlægget, jo mindre skal der hives op fra undergrunden. Altså en form for grøn omstilling på gasområdet. Med den sidegevinst, at gyllen så ikke i så stort omfang bliver spredt ud over landmændenes marker med de gener, det påfører miljøet.

Ole Hvelplund er ikke meget for at tale om produktionsprisen på biogas i forhold til konventionel gas. Her er kostprisen for at hive gassen op fra undergrunden omkring 1,50 kroner pr. kubikmeter. Prisen for at producere en kubikmeter biogas er noget større, uden at direktøren vil antyde hvor meget.

Kommer til at tage tid

- Med energiforliget i 2012 blev det besluttet at støtte produktionen af biogas, og ja, vi får støtte, og den vil vi gerne bringe ned ved at producere billigere. Derfor investerer vi de mange penge. Men husk på, at det har taget vindmølle-industrien 25-30 år at få bragt prisen ned i nærheden af konkurrencedygtige vilkår, vi har kun været rigtigt i gang i tre år, og det kommer til at tage tid for os at få priserne helt ned til det, der koster at producere den konventionelle naturgas, understreger Ole Hvelplund.

De nye anlæg til biogas i Jylland skal placeres i Brande, Korskro og Videbæk. Og der er planer om yderligere to i henholdsvis Dons ved Kolding og et i Sønderjylland.

- Udvidelsen i Holsted skal efter planen være færdig om et lille år. Brande, som i øvrigt er baseret på økologisk affald, skal stå klar i år, Korskro i anden halvdel af 2018 og Videbæk, som vi laver sammen med Arla, skal står færdigt ved årsskiftet 2018/2019, fortæller Ole Hvelplund.

 

  • kolofon billede

    Af:

    Redaktionschef for områderne aktualitet, samfund og erhverv i Fyens Stiftstidende. Skriver ledere og andre artikler.

Mere om emnet

Se alle